Connect with us

Kultura

Marija Librenjak “Zovu me Sjećanja “Godine,……puste..

Godine, ljubavnike  i čaše vina ne triba brojit…“
Dođe niki zeman, prolufta te lItna arija, Boga pitaj koja
Pak se čudiš šta sve prošla si, kolko ispila si čaša vina
Godina kolkoš, a srce mlado, ni za likariju ljubavnika
Tekon na štokrli podukrajna čaša vina sićanja vraća.
Na nike dane i ure minule ter otpunta  sve ki da neće svrće
Ne panti se isto godine  sve, jok, u dušu zašle  devedesete
Možđani broje po svoju , al’ srce panti dušu svoje duše
I kad  život u proundu strovali se,  sni kripe ojađeno srce.
Ne smi se život karat nit sudba od Boga dana
Vegon privaćat poj krnjioca nasri rosnog polja
Veršanje prčulina, ka sina iz nidara ljubavni rođenoga
Ples po kiši u sutonu zadnjemu rojit do poslidnjeg daha.
U san bane onaj kojeg tila san pojen  tice dvorit
S izvora žića  iz kalije u čašu nadolivat i vinon napojit
Doton matere moje postelju mu ašika prostrit …,
A godine, ljubavnike i čaše vina ne triba brojit.
U Karakašici, 21. srpnja 2020.
Marija Librenjak

Continue Reading