Connect with us

Kultura

Molitva za Sinišu Mihajlovića

Molitva za Sinišu Mihajlovića
     Neka Bog i nebeske sile molitvu čuju
     i sa svoje strane Siniši Mihajloviću pomoć daju.
     Da bolest leukemija koju drugi zovu opakom
     njemu učine prolaznom.
     Čovjeku koji za sve ljude srce ima,
     što je kroz dosadašnji život pokazao djelima.
     Srpskom patrioti čiji je patriotizam izražen,
     donirajući Svetosavski hram čime srpski duhovni život biva osnažen.
     Humanitarcu koji materijalno pomaže unesrećenima,
     jer saosjeća sa stradalima.
     Pravedniku koji istinu o stradanju svog naroda pronosi
     i nadu u bolje sutra donosi.
     Neka Bog i nebeske sile Siniši Mihajloviću snagu pojačaju,
     da uspješno završi terapiju.
     Da bolest koja na loše misli podstiče
     njemu pomognu da se povuče.
     Čovjeku kojemu je na prvom mjestu ljudskost,
     a čast je svakom ko sa njim ima bliskost.
                                                     Saša Ilić-2964

Continue Reading