Connect with us

Kultura

LIPANJSKE ZORE 1992.-2021.“ SVEČANOST OBILJEŽAVANJA 29.  OBLJETNICE OSLOBODILAČKE OPERACIJE  “ČAGALJ” HRVATSKOGA VIJEĆA OBRANE Vojarna Stanislav Baja Kraljević, Mostar, 11. lipnja 2021.

Obljetnica oslobađanja Orlovca, Huma i Helidroma 

domovinski RAT 

Ispred spomen-obilježja Stanislav Baja  

Kraljević i Mijo Babić u krugu vojar ne “Stanislav Baja Kraljević” u Mostaru,  a u okviru manifestacije “Lipanjske zore  1992.- 2021.”, 11. lipnja 2021. godine sveča no je obilježena 29. obljetnica oslobađanja  spomenute vojarne. 

Tog je 11. lipnja Kažnjenička bojna uz  potporu topništva TRD „Širokobriješ kih slavuja“ sukladno djelujući s ostalim  postrojbama HVO, na lijevom boku s  četvrtom bojnom Tihomir Mišić i petom  Ilićkom bojnom, a na desnom boku s Po skok bojnom, šestom bojnom Kruševo,  drugom bojnom Široki Brijeg i devetom  bojnom Rodoč-Jasenica i snagama u pot pori 3. bojnom Široki Brijeg uz istovreme 

Govor generala zbora HVO

Stanka Sopte 

Poštovani prijatelji, dobro došli! 

Dobro je da smo se ponovno našli u ovoj  svečanoj prigodi 29. obljetnice sjećanja na  Lipanjske zore slobode iz 1992. godine! Dragi Bog nas je i danas podario svojom  milošću i po njoj smo se ovdje okupili.  Zahvaljujemo mu na svim darovima i lju bavi kojom nas kroz život prati.  Vrijeme neumitno teče, ono sa sobom  donosi nove izazove, nova pitanja kojima  nas obuzima, no jedno pitanje je uvijek s  nama u tisuću inačica i tiče se budućnosti.  I pitamo se: kako dalje, što nas čeka, kamo  sve ovo ide …?  

I te 1992. godine smo propitivali buduć nost. Bila je neizvjesna. Bilo je to vrijeme  pitanja života i smrti. Bilo je to vrijeme  hrabrosti, ali i kukavičluka. No, to je po najviše bilo vrijeme ljubavi i žrtve kojom  smo odvažno gradili budućnost slobode  Hrvatskog naroda. 

Kad nas Bog obdari snagom, kada smo  

no djelovanje dragovoljaca 4. gardijske  brigade HV na pravcu Kruševo-Baćevi ći-Buna, ovladala Orlovcem, presjekla  cestu Kruševo-Miljkovići-Varda-Mostar,  zauzela kasarnu JNA Helidrom, vojnu in dustriju SOKO i ovladala avijatičarskim  

mostom te Aluminijskim kombinatom. Zauzimanjem kasarne JNA Helidrom,  toga su 11. lipnja, žrtvu darovanja ži vota na oltar slobode prinijeli Stanislav  Baja Kraljević i Mijo Babić. Njihova ime na uklesana su sa stošezdeset i trojicom  suboraca u kapelu sv. Ivana Krstitelja gdje  je služena sv. misa za sve poginule pri padnike HVO-a koju je predvodio vojni  kapelan don Ivan Turudić.

  1. Ružić 

spremni podnijeti žrtvu, kada svjedočimo  ljubav prema bratu čovjeku, budućnost je  izvjesna i ugodna ljudima dobre volje! Žrtva koju su podnijeli naši prijatelji i  mnogi vitezovi prijašnjih vremena, ljubav  kojom su bili prožeti spram svog naroda,  bila je i danas je zalog naše budućnosti! Pitam se i pitam sve vas. Smijemo li zabo raviti njihovu žrtvu, smijemo li zaboraviti  bol majki i očeva, supruga? Smijemo li za boraviti tugu djece? Smijemo li dopustiti  laži i krivotvorine kojima se blate ti časni  ljudi i njihova djela?  

Odgovor svi znamo! 

Ne smijemo! 

Ako njih zaboravimo, ako prihvatimo  laži, ako prihvatimo „novu istinu“, „novu  povijest“ koju šire i pišu kukavice koje  smo spoznali i prije tri desetljeća, onda se  odričemo budućnosti. Odričemo se ljuba 

vi naših vitezova. Odričemo se slobode! Dok god se sjećamo njihove ljubavi, dok  smo na njoj zahvalni, dok je se spominje mo i na ovakav način kao što danas čini mo, mi smo slobodni ljudi i pred nama je  život dostojan čovjeka. 

Spomenimo se danas našeg suborca i pri jatelja, istaknutog zapovjednika iz Lipanj skih zora ‘92. pokojnog generala Miljenka  Lasića, ratnog zapovjednika zbornog po dručja HVO-a Mostar koji je preminuo 8.  

travnja ove godine. Dragi Mića, hvala ti! Uzdamo se u Božju providnost, uzdamo  se u nepresušnost njegove ljubavi. Vjeru jemo da nas ne će obuzeti malodušnost i  zaborav.  

Neka nas ljubav prema svom Hrvatskom  narodu nikad ne napusti! 

Dragi prijatelji, neka nam je svima čestita  i sretna Sloboda Lipanjskih zora, neka je  pokoj vječni našim vitezovima! 

 

Vidimo se i dogodine na tridesetu obljet nicu.

Continue Reading