Connect with us

Kultura

Iz Kuta Naše Kraljice “Sanijele Matković”.A MOJ………..Široki……..

.A MOJ
I Brig…
I Široki…
O kako duboka je misao
blizina prošloga
O kako daleko doseže čežnja u budućnost
A prošlost?
Ona obvezuje
Na mučeništvu su uvijek obilni plodovi
POPUDBINA
za budućnost.

Continue Reading