Connect with us

Ekonomija

Održana Međuparlamentarna online konferencije povjerenstava koje se bave poslovima europskih integracija

 

 

Danas je održana Međuparlamentarna online konferencije čelnika parlamentarnih povjerenstava koja se bave europskim integracijama.

U radu Konferencije, uz ostale  sudjelovali su i Nikola Lovrinović, predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne Skupštine BiH, Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i predsjednik Povjerenstva za europske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i Mladen Bošković, zamjenik predsjednika Povjerenstva za europske integracije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Na početku Konferencije sudionike je pozdravio Christian Buchmann, predsjednik Saveznog vijeća Parlamenta Austrije i predsjedatelj Komisije za EU te Reinhold Lopatka, predsjedatelj Stalne potkomisije za poslove EU Nacionalnog vijeća Parlamenta Austrije.

Na Konferenciji se raspravljalo o ulozi parlamenata u BiH u procesu europskih integracija s naglaskom na trenutačno stanje i Izvještaj o napretku BiH za 2020. godinu te  ispunjavanju 14 prioriteta.

Bilo je govora i o Planu prioriteta za parlamente u BiH čije ispunjavanje će pridonijeti ubrzanju procesa europskih integracija , a sudionici su se dotakli i uloge Povjerenstava za europske integracije u njegovoj provedbi. Konferencija je organizirana u sklopu Twinning projekta podrške i jačanja kapaciteta parlamenata u BiH kojeg provode Parlamenti Mađarske, Austrije i Hrvatske. Cilj je projekta pripremiti parlamente u BiH kako bi što kvalitetnije odgovorili na izazove koji stoje našoj zemlji na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Današnja konferencija simbolično održana je na petu godišnjicu predaje Zahtjeva za članstvo BiH u EU.

HDZ BiH

Continue Reading