Connect with us

Kultura

Izborni sabor Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO H B  se održava 26. listopada u Žepču

Nikica Tomić ima mandat da predstavalja i zastupa prava i  interese dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Svojim karakterom i snagom zajedništva svih dragovoljaca ustrajno i časno radi na zajedništvu svih Hrvata
U ovim zahtjevnim i teškim vremenima, vrlo bitnim za nacionalne interese Hrvata u BiH, treba javno i transparentno uputiti svaku ideju i prijedlog na korist zajedništva Hrvata u zemlji i svijetu.
U to ime predlažemo nekoliko ideja za bolji i kvalitetniji rad Udruge i njenog Vodstva:
  • predsjednicima  središnjica županijskih i područnih Udruga izbor ograničiti, na najviše dva uzastopna mandata i trećeg pola. Ovom odlukom bi osigurali da nitko ne može biti na poziciji Predsjednika više od 10 godina redom. Sigurno bi takva odluka pridonijela dinamici i životu Udruge, te njenih članova i članica.
  • Statutom obvezati aktualno vodstvo Sabora da  su obvezni pozivati na Sabor sve prethodne (bivše) Predsjednike Udruge, te im omogućiti obraćanje članstvu, ako iskažu volju.
  • Statutom obvezati Tajništvo da  kreira  bazu podataka svih branitelja, iz koje je vidljivo stanje i problemi svih, bez obzira jesu li ili nisu članovi / članice Udruge
  • Statutom obvezati Predsjednika i vodstvo Udruge da podnesu godišnje izvješće o stanju braniteljske populacije u svakoj oblasti života, kontinuirano od početka do danas (jako važno zbog  baze umrlih / stambeno neriješenih/ socijalno ugroženih/bolesnih/ ovisnika/ psihičkih bolesnika/beskućnika  te  trendova rasta i pada u određenim oblastima
  • Statutom obvezati sve dužnosnike, svih razina vlasti, koji rade sa braniteljskim pravima i interesima da su dužni dostaviti sve podatke o pokrenutim procesima protiv ili na korist branitelja, te izvješće o svim završenim procesima
  • Sabor treba definirati sve pozicije na svim razinama vlasti sudske, izvršne i zakonodavne, institucije i sl., koji se bave braniteljskom populacijom
Sugeriramo sljedeće baze koje trebaju biti na raspolaganju za analize potreba i prava braniteljske populacije
  1. napraviti popis svih branitelja koji su u alternativnom smještaju / nisu riješili stambeno pitanje/ jesu – na koji način su riješili – da li iz sred branitelja ili ne/
  2. napraviti popis  uposlenih branitelja i institucije u kojima rade
  3. napraviti popis umirovljenika/ socijalnih slučajeva / psihičkih bolesnika / ovisnika / beskućnika
  4. napraviti popis djece poginulih branitelja i gdje rade / ne rade / u inozemstvu

Obzirom da je Udruga Dragovoljaca krovna institucija svih braniteljskih Udruga, jako je važno i potrebno snažno, stručno i medijski “naoružano” Tajništvo. Uloga Tajnika je jednako važna za “život” Udruge kao i snaga zajedništva u ulozi Predsjednika. Tajništvo treba biti obvezano Odlukom ili Statutom da kreira bazu podataka sa svim podacima (materijalnim, socijalnim, obrazovnim, obiteljskim, zdravstvenim, poslovnim, kao i sveukupnim ostvarenim pravima ili neostvarenim) svih branitelja bez obzira jesu li članovi ili ne, Udruga treba javno i vidljivo zastupati prava svih branitelja, voditi medijsku “borbu riječi”  tužiti za uvredu časti i ljudskog dostojanstva braniteljske populacije na svako “opći” spomen UZP-a i slično.

U vodstvu   Krovne  institucije ( kao i u ratu) trebaju hrabri i sebedarni ljudi koji će znati zastupati SVE a ne SEBE.  Prvi među jednakima je PRVAK a on mora imati sve najbolje osobine, čvrst karakter (stijena)  Prvak nije i ne može biti  “sitna interesna duša koja bi prodala i oca za sto lira”.

Ako uredimo Krovnu Udrugu kako treba, a to znači nema neograničenih ovlaštenja (nekolicine ) sve će biti bolje za  branitelje i Narod  a slabići će sami  “otpasti”
Kao najvažnije ističemo da Krovna Udruga  dragovoljaca i veterana Domovinskog rata MORA uspostaviti PARITET u svim pravima i obvezama sa Udrugama ABIH
Ispred Odjela za informiranje braniteljskih portala želimo uspješan rad Saboru.
Pratit ćemo rad Sabora i blagovremeno izvijestiti sve a prvenstveno braniteljsku javnost
 MLADEN LJUBIC VAJTA
Slikovni rezultat za MMPORTAL.NET

Continue Reading