Connect with us

Regija

Iz Kuta Naše Kraljice ” Jelena (Lela) DM “Lipo li je ,ljudi moji,

Lipo li je ,ljudi moji,
Našom divnom Istrom proći…
Zaviriti u svaki kutak
Bogatsva njenog,
Među drage ljude
Uvik dobro doći….
Red vinograda,red maslina,
Zalogaj finog sira,
Gutljaj dobrog vina..
Pa kad pogled se prostre,
Sa tvrđava,preko maslinika,
loze,tamo doli puli mora..
Pa opet nazad,preko polja,
do zelenih veselih gora..
Pa zasvira roženica,mih,sopila,
Zapiva se,ka nona nekad..
To je ljudi naša Istra,divna,mila…
Od lipote silne,srce veliko ka kuća,
Na čas stane diveći se,
gedajuć  ta zelena i plava bespuća…

Continue Reading