Connect with us

BiH u EU

Priopćenje za javnost “Medicinski fakultet Sveučilište Mostar”

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostarupreuzmi (5)otvara studij dentalne medicine te će od akademske 2016.-2017. godine upisati prvu generaciju studenata. Osnivanje studija dentalne medicine ima sveučilišnu i nacionalnu važnost, jer će zaokružiti studijske programe biomedicine i zdravstva na Sveučilištu u Mostaru kao jedinom  Sveučilištu na hrvatskome jeziku.

“U našoj regiji znatno nedostaje liječnika dentalne medicine, te bi otvaranjem ovog studijskog programa doprinijeli stvaranju visoko educiranog kadra koji će imati dobru mogućnost zapošljavanja nakon završenog studija.” istakli su članovi Uprave Medicinskog fakulteta.

Predviđena cijena studija za akademsku 2016.-2017. godinu će biti 5000KM. Za predstojeći upis je predviđeno: 25 studenata državljana BiH i 5 studenata stranih državljana.

Studij dentalne medicine izvoditi će se kao sveučilišni redoviti integrirani preddiplomski i diplomski studij u vidu turnusne nastave kroz 12. semestara. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa akreditiranim programima zemalja Europske Unije.

Ideja o osnivanju studija dentalne medicine postoji još od utemeljenja Medicinskog fakulteta u Mostaru 1997., a viziju za njeno osnivanje prvi je pokrenuo pok. prof. dr. sc. Ante Ivanković, dr. dent. med. tropolje.info

Continue Reading