Connect with us

Kultura

Ljilja Zovko “Kandidat na Gradskoj listi Mostar(8)”

“Dolazi čas,
zapravo već je tu,
kad poziv žene biva priznat u svoj punini.
Zbog toga, u ovom času,
kad ljudski rod prolazi kroz duboku PREOBRAZBU,  žene nadahnute duhom Evanđelja,
mogu mnogo napraviti,
pomoći čovječanstvu da NE PADNE”
(Mulieris)

Continue Reading