Connect with us

Kultura

Zovu me Sjećanja “Marija Librenjak”GOLUBICA”

(Da  san ja ne’ko!)
Da san ‘tica, tila bi’ bit’ golubica
Leptir da san,  cvit bi’ grlila vazda
Da san oblak zoru bi’  škropila
Duga da san, ćarna bila bi dičica.
Da san mater nedonošće bi’ zibala
Za napušćenu dičicu, bila bi’ bešika
Gospa da san, meteri suze bi’ prisušila
Ki  ćaća jin o ljubavi povazdan  predikala.
Da san jesen list bi uveli ki u proliće procvita’
Zima da san, u prtini bi dicu zabeblijavala
Oslikala maštu suvog granja i šušnja
Snon iz nidara propupali’ trišanja.
Tica  da san, bila bi’ golubica mira
Jahanje poljen rosnin samotni’ prosjaka
Golubica da san, ne bi bilo bolesti ni rata
Libar da san, bila bi’ panćenje ‘rvatski’ muka i ponosa.
U Karakašici, 18. studenoga 2020.
U prigodi obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i na žrtve Škabrnje i Vukovara.
Marija Librenjak

Continue Reading