Connect with us

Scena

ZAKON O RTV SUSTAVU Bit će donesen novi zakon, Hrvati traže svoj RTV kanal

Vijeće ministara BiH usvojilo je potkraj veljače na 134. sjednici izvješće međuresorne radne skupine o analizi primjene Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu BiH kojim je utvrđeno kako najmanje 70 posto toga zakona nikada nije provedeno ili je to djelomično napravljeno, a u budućnosti su mali izgledi da taj zakon poluči rezultate, piše Večernji list BiH. Zbog toga je naloženo da se započne izrada novoga ili dorada postojećeg zakona. Ministarstvo prometa i veza BiH ipak se odlučilo da se započne izrada novoga Zakona o Javnom RTV sustavu.

Digitalizacija

U radnoj skupini će biti predstavnici triju javnih emitera, BHRT-a, Radiotelevizije RS-a i Federalne televizije, te predstavnici Ministarstva, Regulacijske agencije za komunikacije, parlamenata kako bi se došlo do rješenja koje bi zadovoljilo ne samo interese triju naroda i javnosti u BiH nego i novonastalih okolnosti nakon procesa digitalizacije koji je otvorio mogućnost uspostave više nacionalnih radijskih i televizijskih kanala. U zaključku Međuresornog povjerenstva devet članaka zakona nikada nije provedeno, a sedam ih je s manjim ili većim dijelom provedeno. To praktično znači da, od 45 članaka, čak 16 ih nije potpuno ili velikim dijelom provedeno.

Najveći problem predstavlja to što nisu provedene ili su djelomično provedene odredbe koje su suština Zakona o JRTS Bosne i Hercegovine, a to je utemeljenje korporacije, financiranje i programska načela. Članovi Povjerenstva nisu se složili oko zahtjeva Hrvata u BiH za informiranjem na vlastitom jeziku pri javnom RTV sustavu. – Međutim, ono što je nesporno konstatirano je činjenica da je u javnosti velika većina političkih predstavnika iz reda hrvatskog naroda nezadovoljna ovako uređenim zakonskim rješenjima, odnosno provedbom navedenih odredbi, posebno kada je u pitanju upotreba i uređivanje programa na hrvatskom jeziku i za potrebe hrvatskog naroda. Oni smatraju kako je potrebna promjena Zakona o Javnom RTV sustavu, koji će, prema njihovu mišljenju, omogućiti uređivanje programa isključivo na hrvatskom jeziku i za potrebe hrvatskog naroda u ovoj oblasti, a što nije omogućeno postojećim zakonom – navodi se u dokumentu.

Krše zakon

U izvješću se navodi i kako entitetski emiteri RTV FBiH i RTRS, koji prikupljaju RTV pristojbu, ne uplaćuju novac za jedinstveni račun, čime krše zakon i financiraju BHRT tek djelomično, što je tu kuću dovelo u iznimno težak položaj. Međuresorna radna skupina zaključila je i kako, zbog nepostojanja korporacije, sve poslove u procesu digitalizacije vodi Odbor sustava, shodno Zakonu o Javnom RTV sustavu BiH. Taj Odbor mjesecima ne uspijeva ni postići dogovor o mrežnom operateru u procesu digitalizacije

Continue Reading