Connect with us

Kultura

VIZIJA MOG”

VIZIJA MOG 😇

Divan muškarac sve čini riječima koja jako brzo pretvara u djela, često napravi divne stvari za voljenu osobu pa tek onda prelazi na riječi iznenađenja. Njegovi geni su blagoslovljeni, on je prije svega nebeski čovjek, vjeran Bogu do groba. On ne želi lagati onu koju voli, odan joj je i vjeran, plemenit. Svoje slobodno vrijeme ponajviše poklanja voljenoj ženi i bližnjima. Dar je od Boga takva duša. Sa dobrom dušom pričaš satima i ne dojadi, jer znaš on dolazi zagrliti i reći uz tebe sam! Sve su mu geste u radosti, u želji da usreći! Daruje se jer je u njemu sama ljubav, ona koja gleda na svijet anđeoskim očima, dobar čovjek zagrli boli od svoje voljene, želi joj pomoći pod križem, zaokupirajući joj misli lipim stvarima, branit će je pred onima koji ju izruguju, usprotivit će se svim protivštinama ljudi, jer mu je bitna ona koja mu je autentična po osjećajnosti. Božji čovjek ljubi vječnom ljubavlju svoju voljenu, onu koja ga je vrijedna ne ispušta iz misli. Blagoslivlja je i moli za nju, jer zna da je ona ista kao on, zna voljeti brižno, suosjećajno i sve bi učinila za njega. Kada se nađu takve duše, ni smrt, ni bolesti, ni kiše ni oluje ne mogu potopiti tu ljubav, jer se duše neizbrisivo vežu. Najdivniji su oni ljudi koji se ponašaju kao Božji anđeli. Vole iskreno, trajno, neuništivo.
Od ❤
🍁ANA EMANUELA🍁

Continue Reading