Connect with us

Kultura

ŠIROKI BRIJEG: Zemljište braniteljima za uzgoj rajčice za Podravku

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 23. sjednica Gradskog vijeća. Na sjednici su bili nazočna 24 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Jednoglasno je prihvaćen Sporazum o suradnji u korištenju i održavanju hidro-melioracijskog sustava Široki Brijeg. Potpisnici su Grad Široki Brijeg, JU Coming i Udruga korisnika vode hidro-melioracijskog sustava. Troškove održavanja sustava kroz projekte će pokrivati JU Coming, dok će korisnici direktno sudjelovati u njegovom čišćenju kako je i to bilo do sada. Plaćanje naknade se prolongira do daljnjega.

Usvojena je Odluka o ustupanju poljoprivrednog zemljišta (privremeno) za pokusnu proizvodnju povrća braniteljskoj zadruzi „Dragovoljac“ koja će suradnju u proizvodnji industrijskog paradajza ostvariti s gospodarskim društvom Podravka d.d. iz Korpivnice.

Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na području katastarski općina Buhovo, Donji Crnač i Dobrič usvojena je jednoglasno.

Usvojeno je rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist JP Elektroprivreda HZ HB d.d Mostar. Riječ je o zemljištima na kojima su sagrađene transformatorske stanice.

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju odobrenja za privremeno korištenje građevinskog zemljišta Ministarstvu obrane BiH. Ova Odluka je donijeta u svrhu izgradnje spomen obilježja zaustavljanju tenkova, 7. svibnja 1991. Grad Široki Brijeg u suradnji s udrugama HVO-a proisteklim iz Domovinskog rata završit će aktivnosti na izgradnji spomen obilježja na parceli k.č 2/716 k.o. Dobrič. Na već navedenoj parceli i spomen obilježju odlukom Ministarstva obrane o uspostavi muzejskog odjeljka 1. pješačke(gardijske) pukovnije OS BiH izložit će se kao vanjska postavka, tenk T-55 u spomen na povijesni i značajni datum naše suvremene povijesti.

Rješenje za imenovanje članova školskih odbora ispred osnivača (Grad Široki Brijeg), i to: Drago Martinović (Osnovna škola Kočerin) i Stanko Bazina (Srednja strukovna škola) usvojeno je jednoglasno.

Usvojena su Rješenja za imenovanje:

a) Nadzornog odbora JP Radio postaja Široki Brijeg (Vedran Kožul, Dragana Ljubić i Slavica Crnjac);

b) Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. (Josip Bubalo, Josip Čuljak i Tomislav Ćosić);

c) Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. (Boro Đolo, Roman Pralas i Marko Slišković);

d) Upravnog vijeća JU Hrvatski kulturni dom (Ivana Hrkać – predsjednik, Antonio Vukoja – član i Ivica Čolak – član)

e) Upravnog vijeća Javne ustanove «COMING»Široki Brijeg (Vilson Crnjac -predsjednik, Andrija Kraljević – član i Marko Bubalo – član)

/HMS/

Continue Reading