Connect with us

Kultura

RADICA LEKO   …ISKRIČAVOST….

ISKRIČAVOST
Sunce u buđenju
Zažari
Obraščiće
Zaiskri
 Zjenice
Leptirići obzorjem
Ljube makove
Crvenilom obuzete
Ostaju zjene
Zaiskrene
Zažarenošću
Srpom vremena
Zatvoren krug
Sunce na utoku
Radica Leko ….DAŽD… – tropolje.info
RADICA LEKO                    3. ozujka 2022.

Continue Reading