Connect with us

Kultura

Prof.dr.sc. Ivica Brizić izabran za novog dekana Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za novog dekana izabran je prof.dr.sc. Ivica Brizić koji je do sada obnašao dužnost prodekana za znanost na istom fakultetu.

Continue Reading