Connect with us

Kultura

PREDSTAVLJEN PROGRAM „TEEN STAR“

Prošli tjedan je u Mostaru na aktivu stručnih suradnika pedagoga HNŽ-a predstavljen cjeloviti odgojni program za mlade o ljudskoj spolnosti „Teen STAR“. Predavači su bili prvi educirani i certificirani voditelji programa „Teen STAR“ u BiH: Dijana Ereš, Marijo Marić i Marijana Goluža, koji su ujedno i članovi HKZ Troplet. U uvodnom dijelu kroz radionicu, prisutnima je ponuđeno da razmisle i pokušaju odgovoriti na različita pitanja kao što su: Odakle danas mladi dobivaju informacije o spolnosti? Kakvi su njihovi stavovi i ponašanje, kakve su posljedice tog ponašanja? Ima li razloga za zabrinutost? Smatrate li da je program spolnog odgoja danas potreban? Prisutni su uglavnom ponudili slične odgovore. Promatrajući stvarnost oko sebe, svima postaje jasno da je spolni odgoj potreban, a pitanje je samo kakav bi taj odgoj trebao biti i tko bi ga trebao provoditi. Voditelji programa su prisutnima predstavili temeljne sastavnice i ciljeve programa „Teen STAR“.

Teen STAR je cjelovit odgojni program za mlade o ljudskoj spolnosti. Program mladim ljudima daje priliku da upoznaju stručno utemeljene činjenice, te da se na osobnoj razini oduÅ¡eve za pogled na ljudsku spolnost u svjetlu kršćanskih i općeljudskih vrednota i razvijaju se prema istinskoj zrelosti i sposobnosti za pravu ljubav. Pomaže im da novonastalu tjelesnu spolnu zrelost (plodnost) uklope u sve aspekte svoje osobe i života – fizički, emocionalni, intelektualni, druÅ¡tveni i duhovni. Riječ STAR je kratica od izvornog naziva programa: Sexuality Teaching in the context of Adult Responsibility ( Učenje o seksualnosti u kontekstu odgovornosti odraslih). “STAR” ujedno predstavlja zvijezdu, ili cvijet, čiji krakovi, ili latice, predstavljaju aspekte ljudske osobe koji zajedno čine cjelovitu osobu. Program je 80-tih godina 20-tog stoljeća osmislila i proÅ¡irila u svijetu dr. Hanna Klaus, liječnica specijalist ginekologije i porodniÅ¡tva, voditeljica Centra za prirodno planiranje obitelji u Washingtonu, SAD. Djelujući isprva kao podučavateljica Billingsove ovulacijske metode i liječnica misionarka u mnogim krajevima svijeta, zaokupljalo ju je pitanje pristupa mladim ljudima koji bi bio djelotvoran u smanjenju maloljetničkih trudnoća i spolno prenosivih bolesti. Program je sastavio tim stručnjaka, a sam nastavni plan dobio je svoje osnovne konture iz izravnog razgovora i rada s mladim djevojkama i mladićima. Već prvi rezultati programa, koji su se i nadalje potvrÄ‘ivali, pokazali su da su se mladi koji su proÅ¡li kroz program u zanemarivom postotku upuÅ¡tali u rizične seksualne aktivnosti (za razliku od visokog postotka ostalih mladih iste dobi), a čak polovica već spolno aktivnih je prestalo sa spolnom aktivnošću. Dakle, program je pokazao da utječe na promjenu ponaÅ¡anja, Å¡to je najbolji i jedino uspjeÅ¡ni način za prevenciju negativnih posljedica na području spolnosti.

Na zanimljiv način, kroz razgovor a ne predavanja, potiče na razmišljanje, na iznošenje vlastitog mišljenja, na slušanje drugih te na izgradnju zrelih i odgovornih stavova i ponašanja. Ukratko, programom se želi postići da mlada osoba živi sretno, svjesno i u pravom smislu slobodno svoju spolnost sada i cijeli svoj život. Ovakav pristup izrazito je potreban danas kada su djeca i mladi svakodnevno izloženi utjecaju medija i sveprisutnoj propagandi prezervativa i ostalih sredstava “zaštite” u društvu i u školama, kada se najčešće ne navode stvarni i cjeloviti podaci i tako zavaravaju mladi ljudi, što rezultira sve raširenijim negativnim posljedicama. Teen STAR je namijenjen svim mladima, adolescentima, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Program polazi od onog prirodnog što postoji u svakom čovjeku i usmjerava prema općeljudskim, univerzalnim vrijednostima. Ukoliko se provodi u katoličkoj sredini, mogu mu se dodati i religijski sadržaji koji predstavljaju sažetak učenja o spolnosti i tzv. „teologije tijela“ pape Ivana Pavla II.

Ciljevi:

* razjašnjavati vlastite ideje i stavove o muškom i ženskom spolu

* razvijati i jačati vlastiti identitet i poštivanje sebe i drugih

* kritički razmišljati o porukama i prikazivanju spolnosti u okolini i medijima

* postati svjestan vlastite plodnosti (fizičke sposobnosti majčinstva/očinstva)

* početi prepoznavati smisao, značenje i posljedice seksualnog ponašanja

* povezivati spolnost s općeljudskim vrijednostima (ljubav, vjernost, iskrenost…)

* uvidjeti važnost iskrenog prijateljstva i vrline čistoće za razvoj sposobnosti za pravu ljubav

* razumjeti da seksualna aktivnost nalazi smisao samo u potpuno predanom i cjelovitom odnosu (braku)

* postati sposoban za donošenje vlastitih slobodnih i odgovornih odluka

* razvijati stav da je svaka osoba jednako vrijedna, bez obzira na njezino ponašanje ili stavove

* početi uviđati važnost kvalitetne komunikacije unutar obitelji

* razvijati osjećaj poštovanja prema daru života

* razvijati sposobnost za ostvarivanje pravog prijateljstva, kvalitetne veze, braka i obitelji.

Nazočni pedagozi su iskazali izuzetan interes za program „Teen STAR“ i uvjerenje da bi jako koristio mladim učenicima, te postoji nada da će ovaj cjeloviti odgojni program za mlade o ljudskoj spolnosti naći svoje mjesto u odgojno-obrazovnom procesu srednjoškolaca u HNŽ kao i u drugim županijama, ali i na razini Federacije i cijele Bosne i Hercegovine. tropolje.info

Continue Reading