Connect with us

Sinovi povijesti

Predsjedništvo BiH jučer donijelo povijesnu odluku, Čović 15. veljače predaje zahtjev za članstvo u EU

Predsjedništvo BiH jučer je na redovitoj sjednici donijelo odluku o podnošenju zahtjeva BiH za članstvo u EU.

Odluka je donesena na temelju Ustava BiH i Poslovnika o radu Predsjedništva BiH, a kako doznaje Večernji list, u njoj je navedeno kako će predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović uručiti ministru vanjskih poslova Nizozemske Bertu Koendersu zahtjev za članstvo 15. veljače u Bruxellesu.

Detalji odluke

Odluka je, doznajemo, stupila na snagu danom donošenja, odnosno jučer, i bit će objavljena u Službenom glasniku BiH. Time je BiH službeno najavila predaju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji, čime je učinjen značajan korak i napredak u procesu euroatlantskih integracija. BiH nije imala važnijeg datuma u novijoj povijesti, još od Daytonskog sporazuma.

Tako će 15. veljače uistinu ostati zapamćen kao povijesni datum kada je BiH predala zahtjev za članstvo i učinila prvi veliki korak prema europskoj obitelji.

Predsjedništvo BiH počelo je s pripremam za ovu svečanost.

– Predaja zahtjeva bit će uz nazočnost visoke predstavnice EU za sigurnost i vanjsku politiku Federice Mogherini i povjerenika za politiku susjedstva i pregovore o proÅ¡irenju Johannesa Hahna kako bi se dala posebna dimenzija tom činu, kazao je ovoga tjedna na konferenciji za novinstvo predsjedatelj ÄŒović. Objasnio je kako “predajom zahtjeva za članstvo iskazujemo svoju opredijeljenost kao ureÄ‘enog druÅ¡tva da želimo otvoriti procese razgovora s EU i priključiti se njihovim sustavima”.

– Nakon tog čina dobit ćemo odgovor, dobit ćemo precizno miÅ¡ljenje o naÅ¡em zahtjevu koje će pratiti mnogo pitanja na kojima ćemo trebati raditi i odgovoriti partnerima. Vjerojatno je onda sasvim realna mogućnost da početkom 2017. dobijemo i kandidacijski status ako budemo dalje radili ovakvom dinamikom – kazao je ÄŒović.

“S obzirom na vaše pismo od 14. siječnja 2016., mogu vas obavijestiti kako će ministar vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske Bert Koenders rado primiti zahtjev BiH za članstvo uime Europske unije, Predsjedništva Vijeća Europske unije.

Vrijeme prijave je opsežno raspravljano na najvišim razinama između naših zemalja i predlažemo da se formalno podnošenje zahtjeva upriliči u ponedjeljak, 15. veljače 2016., u Bruxellesu”, stoji, između ostaloga, u pismu koje je uime Nizozemske, zemlje predsjedateljice Europskom unijom, potpisao Pieter de Gooijer, stalni predstavnik Kraljevine Nizozemske, a koje je ekskluzivno prije nekoliko dana objavio “Večernji list” BiH.

Dogovori i rješenja

Europska unija očekuje od BiH da do datuma predaje zahtjeva za članstvo vlasti u BiH pokažu napore i aktivnosti u rješavanju Mehanizma koordinacije i prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (u dijelu koji se odnosi na tradicionalnu trgovinu).

Na ova dva važna dokumenta se intenzivno radi i traže se najbolja rješenja. Vjeruje se kako će ova pitanja biti uskoro riješena, a BiH i na taj način potvrditi odlučnost na europskom putu.  tropolje.info

// <![CDATA[

// ]]>

// <![CDATA[
(function(){var g=this,k=function(a,b){var c=a.split("."),d=g;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+c[0]);for(var e;c.length&&(e=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[e]?d[e]:d[e]={}:d[e]=b},aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b},ba=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ca=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,d);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}},l=function(a,b,c){l=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf("native code")?ba:ca;return l.apply(null,arguments)};var n=function(a,b){var c=parseInt(a,10);return isNaN(c)?b:c};var p;var u=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"")},v=function(a,b){return ab?1:0};var da=Array.prototype.indexOf?function(a,b,c){return Array.prototype.indexOf.call(a,b,c)}:function(a,b,c){c=null==c?0:0>c?Math.max(0,a.length+c):c;if("string"==typeof a)return"string"==typeof b&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;c
parseFloat(a))?String(b):a}(),E={},F=function(a){var b;if(!(b=E[a])){b=0;for(var c=u(String(D)).split("."),d=u(String(a)).split("."),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f<e;f++){var h=c[f]||"",m=d[f]||"",r=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g"),ma=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g");do{var q=r.exec(h)||["","",""],t=ma.exec(m)||["","",""];if(0==q[0].length&&0==t[0].length)break;b=v(0==q[1].length?0:parseInt(q[1],10),0==t[1].length?0:parseInt(t[1],10))||v(0==q[2].length,0==t[2].length)||v(q[2],t[2])}while(0==b)}b=E[a]=0<=b}return b},G=g.document,ia=G&&A?C()||("CSS1Compat"==G.compatMode?parseInt(D,10):5):void 0;var H;if(!(H=!B&&!A)){var I;if(I=A)I=9<=Number(ia);H=I}H||B&&F("1.9.1");var J=A&&!F("9");var K=function(a){var b=document;return"string"==typeof a?b.getElementById(a):a},L=function(a,b){var c=b||document;return c.querySelectorAll&&c.querySelector?c.querySelectorAll("."+a):ka(a,b)},ka=function(a,b){var c,d,e,f;c=document;c=b||c;if(c.querySelectorAll&&c.querySelector&&a)return c.querySelectorAll(""+(a?"."+a:""));if(a&&c.getElementsByClassName){var h=c.getElementsByClassName(a);return h}h=c.getElementsByTagName("*");if(a){f={};for(d=e=0;c=h[d];d++){var m=c.className,r;if(r="function"==typeof m.split)r=0<=da(m.split(/\s+/),a);r&&(f[e++]=c)}f.length=e;return f}return h},la={SCRIPT:1,STYLE:1,HEAD:1,IFRAME:1,OBJECT:1},M={IMG:" ",BR:"\n"},na=function(){var a=document.getElementById("feedback-closing-template");if(J&&null!==a&&"innerText"in a)a=a.innerText.replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"\n");else{var b=[];N(a,b,!0);a=b.join("")}a=a.replace(/ \xAD /g," ").replace(/\xAD/g,"");a=a.replace(/\u200B/g,"");J||(a=a.replace(/ +/g," "));" "!=a&&(a=a.replace(/^\s*/,""));return a},N=function(a,b,c){if(!(a.nodeName in la))if(3==a.nodeType)c?b.push(String(a.nodeValue).replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"")):b.push(a.nodeValue);else if(a.nodeName in M)b.push(M[a.nodeName]);else for(a=a.firstChild;a;)N(a,b,c),a=a.nextSibling},O=function(a){this.w=a||g.document||document},oa=function(a,b){return L("feedback_description",b||a.w)};O.prototype.createElement=function(a){return this.w.createElement(a)};O.prototype.createTextNode=function(a){return this.w.createTextNode(String(a))};O.prototype.appendChild=function(a,b){a.appendChild(b)};var P=function(a){var b=window;return b.getComputedStyle?b.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle};var Q=function(a,b){a.addEventListener?a.addEventListener("click",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onclick",b)};var R=function(a){var b=window;b.google_image_requests||(b.google_image_requests=[]);var c=b.document.createElement("img");c.src=a;b.google_image_requests.push(c)};var pa=function(a){var b={};if(a&&a.key_value){a=a.key_value;for(var c=0;c<a.length;c++){var d=a[c];if("key"in d&&"value"in d){var e=d.value;b[d.key]=null==e?null:String(e)}}}return b};var qa=function(a){a=String(a);if(/^\s*$/.test(a)?0:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g,"@").replace(/(?:"[^"\\\n\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)[\s\u2028\u2029]*(?=:|,|]|}|$)/g,"]").replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,"")))try{return eval("("+a+")")}catch(b){}throw Error("Invalid JSON string: "+a);},T=function(a){var b=[];S(new ra,a,b);return b.join("")},ra=function(){this.o=void 0},S=function(a,b,c){if(null==b)c.push("null");else{if("object"==typeof b){if("array"==aa(b)){var d=b;b=d.length;c.push("[");for(var e="",f=0;f=this.h.bottom&&this.h.left>=this.h.right)},va=function(){var a=new ua;return a.O&&(!a.aa||a.P>=a.$)};var V=function(a,b,c,d){this.G=a;this.R=b;this.T=c;this.m=0;this.l=document.getElementById("mtadmas");this.M=document.getElementById("mtadmaundo");this.C=document.getElementById("mtadmac");this.D=document.getElementById("mtadmback");this.J=document.getElementById("mtadmpc");this.N=document.getElementById("mtadmpundo");this.A=document.getElementById("mtadmpunclose");this.L=this.u=this.H=this.F=null;this.v=0;this.i=null;this.j=!1;this.s=null;this.W=d?d.getAdsLength():1;(this.g=d)&&this.g.registerWidget(this,0);this.I=0},wa=function(a){for(var b=document.getElementsByName("surveyOptions"),c=0;c<b.length;c++)Q(b[c],l(a.X,a,b[c].value));a.M&&Q(a.M,l(a.B,a,"1"));a.N&&Q(a.N,l(a.B,a,"3"));a.A&&Q(a.A,l(a.Y,a));a.D&&Q(a.D,l(a.back,a));a.g&&(a.g.listenOnObject("mute_option_selected",l(a.K,a)),a.g.forEachAd(l(function(a){a.listenOnObject("multislot_mute_collapse",l(this.V,this));a.listenOnObject("multislot_mute_collapse_undo",l(this.U,this))},a)))};V.prototype.K=function(a){this.F=a.close_button_token;this.H=a.creative_conversion_url;this.u=a.ablation_config;this.L=a.undo_callback;this.v=a.creative_index||0;this.g&&(this.s=this.g.getAd(this.v));if(1===a.type){a=L("survey");for(var b="survey_"+this.v,c=0;c<a.length;c++)a[c].style.display=a[c].id==b?"block":"none";a=document.getElementsByName("surveyOptions");for(b=0;b<a.length;b++)a[b].checked=!1;this.l.style.display="block";W(this);X(this)}else 0===a.type&&(this.J.style.display="block",this.l.style.display="none",W(this),xa(this,document.getElementById("pub-feedback-closing"),this.u))};var Y=function(a){a.i&&(window.clearInterval(a.i),a.i=null,a.j=!1);K("pub-feedback-closing").style.display="none";K("ad-feedback-closing").style.display="none"};V.prototype.B=function(a){this.j||(Y(this),R(Z(this,"user_feedback_undo",a)),this.L())};V.prototype.Y=function(){var a={msg_type:"resize-me"};a.key_value=[{key:"r_nh",value:String(this.I)},{key:"r_str",value:"animate"}];a=T(a);window.top.postMessage(a,"*");this.j=!1;this.B("3")};V.prototype.back=function(){this.j||(Y(this),this.l.style.display="block",W(this),X(this))};V.prototype.X=function(a){this.C.style.display="block";this.l.style.display="none";X(this);R(Z(this,"mute_survey_option",a));a=document.getElementById("ad-feedback-closing");this.me||e>h||a.i)){var m=na();c=l(function(){var a="";h<=d&&0=h&&Y(this);h–},a);c();0<=h&&(a.i=window.setInterval(c,1E3))}},xa=function(a,b,c){if(c&&window.top&&window.top.postMessage){var d=qa(c),e=pa(d),f="resize-me"==d.msg_type&&"animate"==e.r_str;if("ablate-me"==d.msg_type&&e["collapse-after-close"]||f&&!va())a.A&&(a.I=window.innerHeight,f=document.getElementById("cbtf"),f=oa(p||(p=new O),f)[1],f=Aa(a.S,f),c=Ba(d,f)),za(a,b,n(e["secs-to-countdown"],1),n(e.countdown,0),n(e["message-tick"],1),function(){window.top.postMessage(c,"*")})}},Ba=function(a,b){if(!isNaN(b)&&isFinite(b)){var c=!1;if(a.key_value){for(var d=a.key_value,e=0;e<d.length;e++){var f=d[e];if("key"in f&&"value"in f&&"r_nh"==f.key){c=!0;f.value=b.toString();break}}c||d.push({key:"r_nh",value:b.toString()})}}return T(a)};V.prototype.S=function(a){var b=P(a);a=P(a.parentNode.parentNode);return parseInt(b.height,10)+parseInt(b.marginTop,10)+parseInt(a.marginTop,10)};var Aa=function(a,b){for(var c=[],d=b;d&&"BODY"!=d.tagName;d=d.parentNode)d.style&&"block"!=d.style.display&&(c.push({el:d,val:d.style.display}),d.style.display="block");for(var d=a(b),e;e=c.pop();)void 0!==e.Z&&(e.ba.style.display=e.Z);return d},ya=function(a,b){za(a,b,1,a.T,0,l(function(){var a={creative_index:this.s.getIndex(),undo_pingback_url:Z(this,"user_feedback_undo","1")};this.s.fireOnObject("multislot_mute_collapse",a)},a))};V.prototype.V=function(){this.m++;this.g.resetAll()};V.prototype.U=function(){0// // this.Iv&&(this.Lj=-1,this.ec(1,a),null!==this.A&&this.A.registerFinalizeCallback((0,_.y)(this.A.fireOnObject,this.A,"attempt_survey_trigger",["wfocus",this.Tf,this.sf,this.Rd,this.Ue,this.ug,a])))}this.Tv&&this.ec(3)}};_.g.Yn=function(){if(null!==this.A){var a=(0,_.y)(function(a,b,c){this.Rd=_.Gb(_.Ab(b.qa));this.Rd||(a=new _.N(b.Ac()),this.Rd=a.Wa+a.getPath());this.Ue=b.creativeConversionUrl();this.ug=b.adGroupCreativeId();this.xd(c)},this),b=this.Wp;this.A.forEachAd(function(c){c.forEachNavigationAdPiece(function(e){c.listen(e,b,a)})})}else{var c=(0,_.y)(this.xd,this);_.F(_.M,this.Wp,c)}};_.g.xd=function(a){this.Vp=a.button;this.tl=!0;a=(0,_.y)(this.xq,this);_.M.setTimeout(a,5E3)};_.g.xq=function(){this.tl=!1};_.g.ec=function(a,b){var c=["//",this.Rz?"googleads.g.doubleclick.net":"pagead2.googlesyndication.com","/pagead/gen_204?id=wfocus","&gqid="+this.sf,"&qqid="+this.Tf].join("");0==a&&(c+="&return=0");1==a&&(c+="&return=1&timeDelta="+b,this.Uv&&(c+="&cbtn="+this.Vp));2==a&&(c+="&bgload=1");3==a&&(c+="&fg=1");_.jd(_.M,c,void 0)};var Km=function(a){return"undefined"!==typeof a};_.r("wfocusinit",function(a,b,c,d,e,f,h){return a?new Lm(a,a.getEscapedGwsQueryId(),a.getEscapedQemQueryId(),b,c,d,e,f,h):null},void 0);})(window.hydra=window.hydra||{});wfocusinit(adSlot,true,true,true,false,false,0);
// ]]>

Continue Reading