Connect with us

Sinovi povijesti

Poruka hrvatskih biskupa za parlamentarne izbore 2015.

Hrvatski biskupi uputili su 19. listopada poruku za predstojeće parlamentarne izbore.

Poruku prenosimo u cijelosti:

1. Izbori zastupnika za Hrvatski sabor događaj su koji utječe na našu osobnu, obiteljsku, društveno-političku i gospodarsku stvarnost. Stoga, povodom skorih parlamentarnih izbora, koji su raspisani za 8. studenoga i održavaju se prvi put nakon što je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, mi – katolički biskupi – želimo podijeliti svoja promišljanja s članovima Božjega naroda, ali i s ljudima dobre volje, te pozvati sve da iziđu na izbore i tako osobno preuzmu odgovornost za općedruštveni boljitak i daljnji razvoj demokracije u hrvatskom društvu.

2. Uvijek se u takvoj prigodi pitamo koga od predloženih kandidata zaokružiti i birati! Već je u Starom zavjetu mudri kralj Salomon istaknuo da “gdje vodstva nema, narod propada” (Izr 11, 14). Mojsiju njegov tast Jitro savjetuje neka “izabere iz svega naroda ljude valjane, koji se Boga boje, koji su pouzdani i nesebični, i neka ih postavi za predstojnike” (Izl 18, 21). Na tragu toga povijesnoga iskustva zaključujemo da su druÅ¡tvu potrebni predstavnici koji će mu odano služiti. A druÅ¡tvo će moći rasti i napredovati samo ako su njegovi predstojnici (političari) “pouzdani i nesebični” te kao takvi svojim primjerom i druge potiču na poÅ¡tenje i čestitost, radinost i iskrenost. NiÅ¡ta, naime, ne može toliko nauditi državi koliko nepoÅ¡tenje i dodvorniÅ¡tvo, te himba i licemjerje. Zato papa Franjo veli da se “politička veličina pokazuje kad se u teÅ¡kim trenutcima držimo visokih načela i mislimo na dugoročno opće dobro” (Laudato si, br. 178.).

3. Istina, parlamentarni izbori održavaju se u vremenu kada se suočavamo s brojnim izazovima gospodarske krize i nezaposlenosti, iseljavanja većega broja mladih i cijelih obitelji, posebice visokoobrazovanih i onih na kojima počiva budućnost svakoga društva i države. Zabrinjava nas i demografska slika naroda koja se očituje u velikom padu nataliteta i porastu stanovništva staračke dobi. Uz to raste i broj siromašnih građana i onih koji su u dužničkom ropstvu, kao i problemi izbjegličke krize i gospodarske migracije. Unatoč svemu tomu ne smijemo dopustiti da nas zahvati ravnodušnost i napast malodušja. A posebice dojam i uvjerenje da se ništa ne može učiniti ni promijeniti.

4. Radi donošenja odgovorne i razborite odluke koga zaokružiti na ovim izborima važno je upoznati izborne programe onih koji se kandidiraju. Njihovim izborom daje se mogućnost da oni utječu na naš svakodnevni život u sljedeće četiri godine. Izborni programi pokazuju kako određena politička opcija, ako zadobije povjerenje građana, namjerava upravljati zemljom. Stoga je važno upoznati se s gospodarskim programima i mjerama koje namjeravaju provoditi na kopnu i moru kako bi se izišlo iz gospodarske krize. U tom smislu valja poduprijeti one programe i dati glas onim političarima koji ulijevaju najveće povjerenje da će ispuniti obećanja otvaranja novih radnih mjesta, zaustaviti daljnje socijalno raslojavanje i osiromašenje hrvatskih građana, a osobito iseljavanje mladih ljudi i obitelji iz Hrvatske. Kao vjernici dat ćemo povjerenje onima koji se zauzimaju za zaštitu braka kao zajednice muškarca i žene, koji promiču kulturu života dugoročnom pronatalitetnom politikom, štite i promiču dostojanstvo žene, kao i zaštitu siromašnih i obespravljenih, donošenjem dugoročne agrarne i pomorske politike štite mnogobrojna obiteljska gospodarstva i omogućuju poljoprivrednicima lakše se nositi s izazovima zahtjevnoga tržišta, kao i poticanjem obrtništva i maloga poduzetništva, dajući mogućnost svima koji svojim znanjem, radom i sredstvima mogu pridonijeti gospodarskom oporavku Hrvatske.
Isto tako važno je procijeniti namjeravaju li pojedine političke stranke, koalicije ili nezavisne liste provesti daljnju demokratizaciju društva i borbu protiv korupcije. Njeguju li kulturu dijaloga i pluralnosti, pravo na vjersku slobodu i slobodan izbor vjerskoga odgoja te pravo na priziv savjesti pred nepravednim građanskim zakonima koji prisiljavaju ljude da djeluju protivno vlastitim uvjerenjima u savjesti i zahtjevima moralnoga reda te naučavanja evanđelja. Nije bez značenja vidjeti kako se budući saborski zastupnici namjeravaju zauzimati za uravnotežen razvoj svih hrvatskih regija.
Kao novost ovih parlamentarnih izbora valja pozdraviti uvođenje preferencijalnoga glasa. Građanima se tako daje mogućnost izravno birati s izborne liste zastupnika za kojega su uvjereni da ima snage i sposobnosti suočiti se sa spomenutim izazovima te tražiti najprimjerenija rješenja u promicanju općega dobra. Mogućnost preferencijalnoga glasa pomak je u demokratizaciji našega društva. Neposredno izabrani zastupnik ima veću odgovornost prema biračima koji su mu poklonili svoje povjerenje.

5. Budući da je hrvatsko društvo zbog svoje kompleksne prošlosti i nedovoljno proučenih stradanja ideološki duboko podijeljeno, saborski zastupnici ne bi smjeli podleći takvim svrstavanjima. Oni moraju pružiti podršku stručnoj javnosti i omogućiti nesmetano povijesno istraživanje. Samo tako pridonijet će cjelovitoj istini o našoj prošlosti i uspostaviti kulturu dijaloga i nacionalnoga jedinstva. Posebice je važno da saborski zastupnici iznose punu istinu o Domovinskom ratu te njeguju poštovanje prema hrvatskim braniteljima i njihovim opravdanim zahtjevima. U duhu zdravoga domoljublja i nacionalnoga identiteta očekuje se da budući saborski zastupnici sprječavaju rasprodaje nacionalnoga bogatstva te provode ekološke standarde u zaštiti mora i prirodnih bogatstava. U provedbi vanjske politike oni će štititi hrvatske nacionalne interese te u svom radu biti prepoznatljivi u međunarodnoj zajednici po svojoj europskoj orijentaciji, ali istodobno pridonijeti ostvarivanju političkih i kulturno-povijesnih prava Hrvata koji žive u drugim državama.

6. Na kraju pozivamo sve stranačke i nezavisne kandidate da u predizbornoj kampanji očuvaju osobno dostojanstvo i čast u svojim nastupima. Neka izbjegavaju neprimjereno postupanje prema političkim suparnicima te na najbolji način očituju svoju prikladnost za obnašanje odgovorne službe zastupnika u Hrvatskom saboru. Očekujemo da svojim nastupima pridonesu povratku povjerenja građana u društvene i političke institucije koje je dobrano uzdrmano. Posebice neka tragičnu sudbinu mnogih izbjeglica, koje ovih dana prolaze kroz našu domovinu, ne iskorištavaju u predizborne svrhe. Potičemo sredstva društvenoga priopćavanja neka svoje poslanje ispune s visokim standardima profesionalnosti te pruže dostatne i jasne informacije o izbornim programima i kandidatima za budući saziv Hrvatskoga sabora.

7. U duhu crkvenoga i duhovnoga poslanja pozivamo zaređene službenike Crkve da iskoriste predizborno vrijeme za stvaranje zajedništva među ljudima na evanđeoskim temeljima te skupa s vjernicima mole za našu domovinu. Neka crkvene prostore čuvaju od bilo kakve predizborne aktivnosti, neka jasno protumače svojim vjernicima da u duhu socijalnoga nauka Crkve imaju moralnu obvezu sudjelovati u političkom životu društva. Stoga, neka pozovu vjernike da, ne odričući se svoga prava, ispune svoju dužnost te aktivno na izborima odluče o vlastitoj budućnosti i napretku društva i svoje domovine.
Sve preporučujemo zagovoru Marijinu, koju vjekovima nazivamo odvjetnicom naÅ¡om, kao i zagovoru sv. Josipa, zaÅ¡titnika hrvatskoga naroda i Hrvatskoga sabora. Posebice molimo zagovor i pomoć blaženoga Alojzija Stepinca koji je svoju službu i svoj život darovao Crkvi i svomu narodu. Uz njihovu pomoć pozivamo sve neka odgovorno i savjesno pristupe parlamentarnim izborima pa izaberu “valjane, pouzdane i nesebične predstojnike” koji će nas zastupati sljedeće četiri godine.

M.M. tropolje.info

Continue Reading