Connect with us

Scena

Okrugli stol u sklopu izrade Detaljnog plana ‘Duhanske stanice’

Dana 5. 10. 2016. godine, u Gradskoj vijećnici, održan je okrugli stol u procesu uključivanja javnosti u sklopu izrade Detaljnog plana ureÄ‘enja gradskog područja “Duhanska stanica”.Okrugli stol u sklopu izrade Detaljnog plana 'Duhanske stanice'

Ovaj proces uključivanja javnosti nužan je u procesu prikupljanja ulaznih podataka za prvu fazu izrade Plana – Urbanističke osnove. Na okruglom stolu su bili nazočni izraÄ‘ivač detaljnog plana ECOPLAN d.o.o. Mostar, gradonačelnik Miro Kraljević sa svojim suradnicima, predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, te zainteresirani graÄ‘ani.

Sastanak je prošao u radnom ozračju, te su se na sastanku mogle čuti razne ideje oko korištenja ovog vrijednog prostora u pogledu rekonstrukcije postojećih objekata u objekte javne namjene, a kao što su: srednja strukovna škola, kulturni centar, novi javni trg sa javnom pozornicom, izgradnja parkovnih i parkirnih površina i drugih infrastrukturnih objekata. tropolje.info

Continue Reading