Connect with us

Kultura

Odobren novac za dovršetak Klinike za dječije bolesti u Mostaru i opremanje sale u Tuzli

Vlada Federacije BiH donijela je, na današnjoj hitnoj telefonski sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, odluke kojima se usvajaju dva programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele iz Proračuna FBiH za 2023. godinu. Radi se o kapitalnom i tekućem transferu drugim razinama vlasti i fondovima namijenjenih za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetsko klinički centar Tuzla.

Prvom donesenom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – dovršetak izgradnje Klinike za dječije bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar“, utvrđen u Proračunu FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 7.000.000 KM.

Ta sredstva raspoređuju se za financiranje projekta izgradnje Klinike za dječije bolesti SBK Mostar, u iznosu od 4.700.000 KM, te dogradnju objekta Tople veze radi osiguranja komunikacije Dječje klinike s drugim bolničkim sadržajima u iznosu od 2.300.000 KM.

O načinu utroška odobrenih sredstava za te projekte bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva zdravstva i SBK Mostar, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze, a Ministarstvo će o utrošenim sredstvima tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo financija.

Drugom donesenom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele ‘Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za opremanje ortopedske sale na Klinici za ortopediju i trumatologiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla’, utvrđen u ovogodišnjem Federalnom proračunu, u iznosu od 500.000 KM. Sredstva se raspoređuju za nabavku medicinske opreme za operacijsku salu u okviru Projekta opremanja klinike za ortopediju i traumatologiju JZU UKC Tuzla, a s ciljem osiguranja kvaliteta i kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga.

– O načinu utroška odobrenih sredstava za projekt potpisat će se ugovor između Ministarstva i UKC Tuzla, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze. UKC Tuzla će, o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava kvartalno, dostavljati izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva, koje će o utrošenim sredstvima kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo financija, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću. /HMS/

 

Continue Reading