Connect with us

Scena

Od ukazanja u Međugorju 1981. 
općina Čitluk jedina bilježi rast 
broja stanovnika u Hercegovini

Dok većina općina i gradova s prostora Hercegovine iz godine u godinu zbog pada nataliteta, rasta mortaliteta ili migracija, bilježi pad broja stanovnika, općina Čitluk može se pohvaliti njihovim kontinuiranim. Prema službenim podacima, koji su izneseni u dokumentu pod nazivom “Integrirana strategija razvoja općine Čitluk 2019. – 2027.” piše kako je prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, Čitluk jedina općina u HNŽ-u koja je zabilježila rast broja stanovnika u odnosu na popis stanovništva u odnosu na popis iz 1991. godine. “Prema popisu stanovništva koji je proveden 1991. godine općina Čitluk imala je 15.083 stanovnika. U odnosu na to razdoblje, došlo je do povećanja broja stanovništva za nešto više od 18% prema popisu stanovništva iz 2013. godine”, piše u izvješću. I ne samo to, općinu Čitluk prema analizama Federalnog zavoda za programiranje razvoja u budućnosti čeka porast broja stanovnika, projekcija je kojom se rijetko koja općina ili grad u BiH mogu pohvaliti. “Trend rasta broja stanovnika se očekuje i u budućnosti. Naime, prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2016. godini, u općini Čitluk zabilježeno je više rođenih nego umrlih osoba, čime se u odnosu na prethodno četverogodišnje razdoblje bilježi pozitivan prirodni prirast. U odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, kao i u odnosu na Hercegovačko-neretvansku županiju u cjelini u istom razdoblju, općina Čitluk jedina je zabilježila pozitivan prirodni prirast u 2016. godini”, piše u Integriranoj strategiji razvoja općine Čitluk 2019. – 2027. koju je usvojilo i tamošnje Općinsko vijeće. Iako nemaju baš razviju industriju, porast broja stanovnika dovodi se u svezu s povećanim gospodarskim aktivnosti u općini Čitluk u privatnom sektoru, ali je očito ključan razlog postojanje Međugorja kao najvećeg turističkog središtu u FBiH, koje će imenovanjem posebnog Papina izaslanika još više dobiti budućnosti na razvoju vjerskog turizma. Ima tu još zanimljivih podataka iz spomenute strategije koji ulijevaju optimizam. Jedan od takvih podataka jest da je kretanje broja stanovnika u općini Čitluk prema popisima stanovništva u zadnjih 50 godina, točnije od 1961. do popisa stanovništva iz 2013. godine, ima pozitivan trend kretanja. Naime, ukupan broj stanovnika u zadnjih 50 godina povećao se za 21%. U 2016. godini prema procjeni Federalnog zavoda za statistiku u Općini Čitluk prisutna su 18.043 stanovnika, što je neznatno smanjenje u odnosu na popis stanovništva iz 2013. godine. “Kada uspoređujemo broj stanovnika prema popisima, možemo vidjeti kako je najveći pad broja stanovnika zabilježen u popisu stanovništva iz 1981. godine. Međutim, od tada se bilježi kontinuiran rast broja stanovnika. Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2016. godini bila su 18.043 stanovnika, što je nešto manje od broja stanovnika prema popisu stanovništva iz 2013. godine”, piše, između ostalog, u strategiji. Također je iznesen podatak da, prema izračunu indeksa razvijenosti, koji je objavio Federalni zavod za programiranje razvoja, općina Čitluk spada među 10 najrazvijenijih općina u Federaciji BiH te se nalazi na drugom mjestu po rangu razvijenosti u Federaciji BiH, dok je na prvom mjestu po rangu razvijenosti u HN županiji.

Continue Reading