Connect with us

Ekonomija

Novo lice u širokobriješkom samostanu

 Franjevački samostan i župu Uznesenja BDM ovih dana pristigao je fra Ivan Landeka mlađi.

Rođen je 1981. u Rastovači kod Posušja. Teološki fakultet završio je u Zagrebu. U zagrebačkoj katedrali 5. listopada 2006. zaređen za đakona. Svečane zavjete je položio 2005. u samostanskoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru.

24. lipnja 2007. u Augsburgu zaređen je za svećenika.

Do sada je boravio i djelovao na Čerinu, Rimu, Međugorju, Zagrebu, Mostaru i od ove godine na Širokom Brijegu.

Fra Ivanu želimo srdačnu dobrodošlicu, te neka ga prati zagovor naše Širokobriješke Gospe u njegovu radu i životu, poručili su iz Franjevačkog samostana.

Continue Reading