Connect with us

Kultura

Norveška najbolja europska zemlja za život, BiH na dnu liste

Češki lingvističar, matematičar i umjetnik Jakub Marian napravio je mapu u kojoj je ocijenjeno blagostanje i zemljama Europe. U obzir je uzeo 44 različita indikatora kako bi prikazao koja je zemlja najbolja za život.

Najbolja zemlja je prema ovom istraživanju Norveška koja ima 100 bodova dok je najgora Makedonija koja ima samo 42,9 poena što je najniže u Europi. BiH se nalazi na četvrtom mjestu s kraja sa 48,5 poena, piše Večernji list BiH.

Marian je u obzir uzeo podatke o BDP-u, stopi nezaposlenosti, inflaciji, prevalenciji bolesti, očekivanom životnom vijeku, kvaliteti i dostupnosti obrazovanja, kvaliteti infrastrukture, stanju okoliša, kontroli korupcije, slobodi medija i još mnogo toga.

Mapu je napravio na osnovu izvještaja Boston Consulting Group za 2016. godinu. Poredeći europske zemlje sa zemljama svijeta, SAD ima 83,7 bodova, Japana 91,3, Brazil 49,3, Kina 46,5 i Indija 32,6 bodova. Podaci za Kosovo i Krim nisu uneseni.

Najbolje stanje vlada u zemljama srednje Europe i Skandinavije. Crna Gora (43,3), Makedonija (42,9) i BiH su loša točka Balkana. Hrvatska je daleko ispred BiH sa 61,3 bodova, a Srbija sa 53,7 bodova. Slovenija ima daleko najbolji položaj u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije – 79,3. tropolje.info

Continue Reading