Connect with us

Sinovi povijesti

Marinko Gilja novi predsjednik Skupštine Udruženja poslodavaca FBiH

Marinko Gilja (Elektroprivreda HZHB) izabran je danas za predsjednika Skupštine Udruženja poslodavaca FBiH, a njegovi zamjenici su Mirko Vincetić (IMO Junior) i Salem Ekmeščić (EZ Busovača).

Na sjednici Skupštine Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH danas u Sarajevu izabran je i 21 član Upravnog odbora ovog udruženja koji će na svojoj sjednici narednih dana izabrati predsjednika tog tijela, odnosno udruženja.

Delegati Skupštine UPFBiH izabrali su i članove Ekonomsko-socijalnog vijeća uime tog udruženja, a u toj delegaciji su pored budućeg predsjednika i direktora UO udruženja, Edin Ibrahimpašić (Bihačka pivara), Josip Kraljević (Feal), Senad Džambić (Bingo), Zoran Gazibarić (Nobil) i Midhat Terzić (Sarajevo osiguranje).

Na sjednici Skupštine UPFBiH izabrani su i delegati za Skupštinu Asocijacije poslodavaca BiH, te članovi UO te asocijacije. tropolje.info

Continue Reading