Connect with us

Kultura

Ljuba Đikić “NEZAJUTRENO JUTRO”

NEZAJUTRENO JUTRO
Nezajutreno jutro moga buđenja
dobrojutro.
Ćilimarski išarano
od početka
                 do
                      beskraja,
                                     od nedruga
                                                         do nedraga.
…………………………………………………
Dobro jutro dani moga djetinjstva,
iskarirani duginim bojama,
pristrikani zvjezdanim sjajem.
Od početka
do
beskraja,
od pradana
                    do bezdana,
                                        dobro jutro
                                                           jutro mojih sanja.
Foto: Rodna kuća u Mrkodolu, Tomislavgrad, još je na uzgoru!
LJUBA ĐIKIĆ : Kako ćeš, ako nisi…? – tomislavnews.com

Continue Reading