Connect with us

Kultura

Iz Kuta Naše Kraljice” Jelena (Lela) DM”…Spava moj grad…

Spava moj grad…
Sniva na savskoj obali…
I  rijeka Sava usnula je,
utihnuli  su njeni žubori…
Dok ga krase svjetla raskošna,
I bogata zlatna mjesečina,
Mirno spava,moj Zagreb grad,
Lijep i ponosan,
Kao kralj među gradovima…
Jelena DM

 

 

 

 

Continue Reading