Connect with us

Magazin

Iz Kuta Naše Kraljice” Jelena (Lela) DM”-Nema dana…”

Evo  noć je,
Evo svuda tama…
Nestalo je sunca,
Nema sjaja,
Nema dana…
Ni ljudi nisu
Ljudi više…
Tek neka bića
sumorna..
Koja teško se vuku,
Lica im ledena,umorna,
Čitaš im jad,
zaborav i muku…
Evo noć je,
Evo svuda tama…
Al’ ipak,
U tami zvonki
smjeh jeca…
To smiju se
anđeli zemaljski,
Duše Zemlje ove-djeca…
Vrijeme je,čovječe,
Da svjetlo u sebi
zaiskrimo,
Vrijeme je,
Da se dječjoj veličini
naklonimo…
@zaštićeno autorskim pravima

Continue Reading