Connect with us

Sinovi povijesti

Istraživanje javnog mišljenja Hrvata u BiH – Centar za politološka istraživanja – uvjerljivo vodstvo HDZ-a BiH i predsjednika Čovića

Centar za politološka istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru nastavio je s istraživanjem javnog mišljenja ispitanika hrvatske nacionalnosti o preferencijama stranačkih listi i kandidata uoči predstojećih općih izbora u listopadu.

Pitani o preferencijama

Prvi put u istraživanju anketirani su pitani o preferencijama prema pojedinim koalicijama dogovorenim za opće izbore 2018., a ne prema pojedinačnim političkim strankama. Istraživanje javnog mišljenja provedeno je u razdoblju od 4. do 7. rujna na uzorku od 1000 ispitanika (osobe starije od 18 godina). S obzirom na stupanj strukturiranosti pitanja, korištena su dihotomna i pitanja s višestrukim odgovorom. Istraživanje je provedeno na teritoriju Federacije BiH na području osam županija (Hercegovačko-neretvanska, Srednjobosanska, Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Zeničko-dobojska, Posavska, Tuzlanska i Sarajevska) telefonskim ispitivanjem. U strukturi ispitanika bilo je 52% muškaraca i 48% posto žena. Na pitanje “Namjeravate li izići na opće izbore 7. listopada ove godine?” 60,1% ispitanika odgovorilo je da želi izići, 17,5% da neće izići i njih 22,4% “ne zna” hoće li izići na izbore u listopadu. Koalicija predvođena HDZ-om BiH (HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP A. Starčević, HDU BiH, HSS S. Radić) uživa najveće povjerenje hrvatskih birača sa 63,4% potpore. Slijedi koalicija predvođena HDZ-om 1990. (HDZ 1990., HSP BiH, HNL) s 9,2% potpore, dok druge stranke ne prelaze izborni prag od 3%. Najbliži su HRS s 2,7% i SDP s 1,8%. Ovo su navedeni ukupni rezultati istraživanja prikazani bez 19,8% neodlučnih (tj. bez onih koji su izjavili da još ne znaju za koga će glasovati), navedeno je u istraživanju Centra za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta (CPIFF). Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH uvjerljivo vodi dr. Dragan Čović, aktualni član Predsjedništva BiH, koji ima povjerenje 68,2% birača hrvatske nacionalnosti. Na drugom mjestu je kandidatkinja dr. Diana Zelenika sa 7,9% naklonjenosti birača. Na trećem mjestu je Željko Komšić (DF) s 1,7%, na četvrtom mjestu je Boriša Falatar (Naša stranka) s 0,9%, a Jerko Ivanković Lijanović ima 0,3% potpore hrvatskih birača. Navedeni podaci su ukupni rezultati istraživanja bez 21% neodlučnih (tj. bez onih koji su izjavili da još ne znaju za koga će glasovati), navedeno je u istraživanju Centra za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta (CPIFF).

Nova istraživanja

Zanimljivo je primijetiti kako Dragan Čović ima nešto veću potporu glasača od same liste predvođene HDZ-om BiH, dok dr. Diana Zelenika ima nešto manju potporu od same liste predvođene njezinom matičnom strankom HDZ 1990. Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta (CPIFF) najavljuje i objavu rezultata o preferencijama stranaka (listi) i kandidata po pojedinim županijama unutar Federacije BiH.

Continue Reading