Connect with us

Kultura

Denis Lasić direktor Autocesta F-BIH “Božićna i Novogodišnja čestitka”

Poštovani žitelji Federacije Bosne i Hercegovine

Božić je blagdan nade i zajedništva, istinskoga susreta Boga i čovjeka. Živimo u teškom, ali i izazovnom vremenu, koje od nas traži hrabrost i odgovornost. Kao pojedinci i članovi zajednice pokažimo da se možemo suočiti i prevladati najveće poteškoće, uzdajući se u Božju providnost i vlastitu sposobnost. Ostanimo ujedinjeni u izgradnji društva u kojemu će se, prije svega, cijeniti čovjek, njegov rad, poštenje i sve ono što jednu zajednicu čini zdravom i uspješnom.

S radošću i mirom u srcu, u obiteljskom i prijateljskom ozračju, proslavimo Božićne i Novogodišnje blagdane.

Neka vam je sretan Božić, a nova 2024. godina puna radosti i svakog dobra.  

Denis Lasić direktor autocesta fbih

Lidija Bradara

DENIS LASIĆ, DIREKTOR JP AUTOCESTE FBIH

Uskoro će u izgradnji biti blizu 30 novih kilometara autoceste kroz Hercegovinu

VL
Autor

Dario Pušić

24.12.2023.
u 13:01

Potpisivanjem ugovora o kreditiranju dionice Mostar sjever – Mostar jug otvorene su mogućnosti za ubrzanje realizacije ovog kapitalnog projekta koji, uz tunel Prenj, ima stratešku važnost za povezivanje BiH s europskim prometnim pravcima. V. d. direktora JP Autoceste Federacije BiH Denis Lasić u razgovoru za Večernji list ističe da je dionica Mostar sjever – Mostar jug važan i zahtjevan projekt jer će biti povezana s drugim dionicama između južnog dijela Mostara i granice s Hrvatskom, za koje su sada osigurana sva potrebna financijska sredstva, a građevinski radovi ili su završeni, u tijeku ili u natječajnoj proceduri. Objasnio je da će, kada se ove dionice završe, autocesta od Mostara do Hrvatske biti u potpunosti funkcionalna.

Kada je riječ o dionicama koje se trenutačno grade u Hercegovini, kao i onima koje će se graditi, poput dionice od Mostara do Bune, Lasić je za Večernji list objasnio kako će u izgradnji biti blizu 30 novih kilometara autoceste kroz Hercegovinu.

Naravno, fokus je i na dionicama kroz Bosnu, pri čemu Lasić ističe kako se od Zenice k sjeveru gradi 50 kilometara autoceste. To je dio koji obuhvaća općine Usora, Doboj Jug, preko Tešnja, Maglaja do sjevernog dijela Žepča.

Federalna ministrica prometa i komunikacija  Andrijana Katić

Večernji list: U srijedu je potpisan ugovor o kreditiranju dionice Mostar sjever – Mostar jug. Koliki je značaj ovoga dijela buduće autoceste kroz Hercegovinu?

– Toplo pozdravljam odluku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i EU-a za ovaj financijski odgovor da se dodijele sredstva koja će u idućoj godini biti utrošena u početak gradnje dionice Mostar sjever – Mostar jug. Radi se o kreditnim sredstvima EBRD-a, pod vrlo povoljnim uvjetima, u iznosu od 110 milijuna eura, uz najavu da će za ovu dionicu biti dostupno dodatnih 110 milijuna eura. Izgradnja ove dionice podržana je i bespovratnim sredstvima EU-a u iznosu od 150 milijuna eura te prvi put sufinanciraju i lokalne komercijalne banke u iznosu do 150 milijuna eura. Mi smo se za sporazum borili mjesecima. Sada kada je potpisan, krećemo u daljnje aktivnosti na realizaciji ovog dijela odobrenih sredstava.

Mostar sjever – Mostar jug važan je i zahtjevan projekt jer će biti povezan s drugim dionicama između južnog dijela Mostara i granice s Hrvatskom, za koje su sada osigurana sva potrebna financijska sredstva, a građevinski radovi ili su završeni, u tijeku ili u natječajnoj proceduri. Kada se ove dionice završe, autocesta od Mostara do Hrvatske bit će u potpunosti funkcionalna.

Večernji list: Što će u pogledu prometne učinkovitosti donijeti jedna ovakva dionica?

– Izgradnja ove dionice neosporno će predstavljati značajan korak naprijed za razvoj lokalnih zajednica, donoseći brojne koristi i unaprjeđujući kvalitetu života stanovnika. Izravna korist će biti skraćeno vrijeme putovanja, povećana sigurnost na cestama i smanjen tranzit kroz Mostar.

Početak radova na dionici Mostar sjever – Mostar jug bit će na proljeće 2024., a rok za završetak je tri godine.

Večernji list: Koje aktivnosti slijede kada govorimo o ovoj, kao i dionici koja se odnosi na tunel Prenj?

– Ne zna se što je zahtjevnije, tunel Prenj od više od deset kilometara ili dionica Mostar sjever – Mostar jug od 14,2 kilometra, koja ima mnogo tunela i mostova. Radimo obje dionice paralelno. Prema idejnom projektu koji je završen, dionica autoceste Mostar sjever – Mostar jug, dužine 14,2 kilometra, počinje petljom Mostar sjever i završava petljom Mostar jug. Predviđeno je da se gradi pet tunela ukupne dužine blizu šest kilometara, deset vijadukta/mostova ukupne dužine blizu dva kilometra te otvorene trase blizu šest kilometara. Trasa prolazi uglavnom kroz brdsko-planinski teren sa značajnim prostornim ograničenjima, pa se duž trase smjenjuju usjeci i nasipi s većim brojem objekata.

Izrada glavnog projekta je u završnoj fazi, nakon čega će se pristupiti postupku eksproprijacije.

– Što se tiče tunela Prenj, čekamo potvrdu banke da krenemo s drugom fazom natječaja, a to je zahtjev za financijske ponude. Procjena svih troškova ovog velikog projekta je 550 milijuna eura s rokom izgradnje šest godina. S dva velika infrastrukturna projekta, kao što su tunel Prenj i Mostar sjever – Mostar jug, prostor Bosne i Hercegovine bit će u potpunosti povezan s europskim prometnim koridorima, na sjeveru s koridorom X, a na jugu s Jadransko-jonskom autocestom, što će donijeti izravnu korist za cijelo društvo kroz razvoj područja kojima prolazi, gospodarsku zajednicu, ali i turistički potencijal.

Večernji list: Kakva je dinamika radova južno od Mostara te kada se mogu očekivati aktivnosti na dionici Mostar jug – Buna?

– Uprava Autocesta FBiH poduzima sve aktivnosti za novi zamah za dovršetak cijelog koridora. U nekoliko idućih mjeseci radovi bi trebali početi od petlje Mostar sjever do Bune, čime će u izgradnji biti blizu 30 novih kilometara autoceste kroz Hercegovinu. Trenutačno se na jugu koridora gradi 11 kilometara autoceste od Počitelja do Zvirovića i pristupna cesta mostu Počitelj. Završetak radova i puštanje u promet bit će u travnju iduće godine. Imamo završenu dionicu Buna – Počitelj u dužini od 7,2 kilometra, koja će u skorom vremenu biti u prometu.

Večernji list: Možete li se osvrnuti na gradnju dionica koridora od Zenice prema Doboju?

– Od Zenice k sjeveru gradi se 50 kilometara autoceste. To je dio koji obuhvaća općine Usora, Doboj Jug, preko Tešnja, Maglaja do sjevernog dijela Žepča. U idućih mjesec dana radovi bi trebali početi i na posljednjoj dionici od Maglaja do Žepča, dužine 12 kilometara, čime će u izgradnji biti kompletna sjeverna prometnica, koja će po svojoj izgradnji predstavljati žilu kucavicu ove zemlje. Naš strateški plan je da do lipnja 2026. godine imamo kompletno izgrađen sjeverni dio koridora Vc.

Općina Ljubuški

Federalno ministarstvo kulture i športa

Continue Reading