Connect with us

Kultura

Branka Subašić “RAJ”

RAJ
Zar tako daleko je Raj
u traganju i putu
ovozemaljskom?
Raj… gdje je?
Blizu, a da i ne znamo
Raj oko nas tek se vidi
kad u nama zaživi
Tad ga upijamo u svemu,
svakim dahom svoga bića
Kroz oči duše razlijeva
se na sve tada
Tek tada oči sve drugačije
vide, srce prima,
razum zna,
duša diše
Raj kad u sebi nađeš
ne trebaš ništa više
autor: Branka Subašić

Continue Reading