Connect with us

Sinovi povijesti

Zoran Tomić novi rektor Sveučilišta u Mostaru

Završena je sjednica Senata Sveučilišta u Mostaru. Za novog rektora Sveučilišta izabran je prof. dr. sc Zoran TomićZoran Tomić novi rektor Sveučilišta u Mostaru koji će na toj poziciji naslijediti prof. dr. sc. Ljerku Ostojić.

Prijavu za natječaj podnijela su samo dva kandidata: prof. dr. sc. Zoran Tomić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te prof. dr. sc. Snježana Rezić s Fakulteta strojarstva i računarstva.

Novoizabrani rektor prof. Tomić u svojem predstavljanju programa ukazao je na poteškoće u radu sveučilišne zajednice u sve izraženijoj političkoj, ekonomskoj i društvenoj krizi u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je kako brojni društveni procesi izrazito nepovoljno djeluju na razvoj visokog obrazovanja. Upravo u kontekstu takvih i drugih izazova Sveučilište u Mostaru mora tražiti svoje puteve opstanka, razvoja i izvrsnosti, prenosi treći.ba.

Prof. Tomić budućnost Sveučilišta vidi u jačanju izvrsnosti u nastavnom procesu, stjecanje novih kompetencija nastavnog i stručnog osoblja, okretanje gospodarstvu i društvenoj zajednici, jačanjem novih tehnologija i dr. Potrebno je stvarati konkurentno znanje i vještine, prihvaćati europsku praksu i standarde te Sveučilište okrenuti međunarodnoj suradnji i internacionalizaciji. Najavio je utemeljenje zajedničkih diplomskih i interdisciplinarnih studija kako na Sveučilištu u Mostaru tako i s međunarodnim partnerima. Takva suradnja treba rezultirati zajedničkim diplomama Sveučilišta u Mostaru i europskih Sveučilišta.

Okretanje prema gospodarstvu trebalo bi rezultirati održavanjem godišnjih gospodarskih foruma čiji je cilj razmjena potreba i iskustava i stvaranje partnerstva kojim bi studenti Sveučilišta u Mostaru trebali dobiti mjesto za bolju praksu a Sveučilište bi priznate stručnjake iz prakse uključivalo u nastavne procese.

Prof. Tomić istaknuo je važnost nastavka integracijskog procesa na Sveučilištu u Mostaru. Integracija treba odgovoriti na brojna pitanja, a Sveučilište u Mostaru učiniti boljim, učinkovitijim i optimalnijim. Samo takvo Sveučilište bit će partner brojnih drugih sveučilišta, istraživačkih institucija i gospodarskih subjekata.

U narednom četverogodišnjem razdoblju radit će se na uvođenju novih studijskih programa, novih doktorskih studija od kojih će neki biti i na engleskom jeziku. Sveučilište će utemeljiti više Sveučilišnih centara kao nositelja ključnih aktivnosti na različitim područjima od interesa akademske i društvene zajednice. Pristupit će se izgradnji nove infrastrukture na Sveučilištu. Osnovat će svoju izdavačku kuću koja će biti nakladnih ključnih znanstvenih i stručnih dijela. Posebna pozornost bit će posvećena studentima i njihovom angažiranju na Sveučilištu, kao i njihovo više uključivanje u znanstveno-istraživačke projekte i znanstveno-istraživački rad.

Na novom vodstvu i dalje je ključna zadaća naći optimalne modele financiranja Sveučilišta u Mostaru. Naglašeno je, da pored obveza osnivača, treba intenzivirati i pojačati rad na planiranju, pisanju i priključivanju projektima, domaćim i međunarodnim. Projekti će biti težište organizacijskog pristupa novog menadžmenta Sveučilišta u Mostaru. Prof. Tomić istaknuo je i niz drugih noviteta i pristupa u radu Sveučilišta.

Iz životopisa prof. dr. Zorana Tomića

Zoran Tomić, redoviti je Sveučilišni profesor i aktualni dekan Filozofskog fakulteta u Mostaru. Školovao se na Sveučilištu u Mostaru, Zagrebu i Sarajevu. Programe izobrazbe prošao je u SAD-u, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Jedan je od najplodnijih znanstvenika na Sveučilištu u Mostaru. Napisao je 15 knjiga od kojih je pet udžbenika obvezna literatura na brojnim Sveučilištima u BiH, Hrvatskoj i susjednim zemljama. Ističu se: Odnosi s javnošću-Teorija i praksa, Teorije odnosa s javnošću, Politički odnosi s javnošću, Osnove političkog komuniciranja, Politički marketing, Izborni marketing, Izbori u BiH, Javno komuniciranje, PR blog i dr. Također je objavio više od 70 znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao i izlagao na brojnim znanstvenim konferencijama u domovini i inozemstvu. Poznati je politički i medijski analitičar i nastupao je na brojnim nacionalnim TV kućama. Član je Vijeća za znanost BiH, Upravnog odbora Agencije za razvitak visokog obrazovanja i unapređenju kvalitete BiH, suradnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH. Profesor je i na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Dubrovniku. Za svoj rad dobio je više domaćih i međunarodnih nagrada. Rođen je u Ljubuškom a živi u Mostaru.

TAGOVI

Continue Reading