Connect with us

BiH

Zabranom kretanja mlađim od 18 i starijim od 65 godina prekršena prava građana zajamčena Ustavom

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je donio odluku o tome da li se zabranama kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina usljed epidemije korona virusa krše prava građana.

Ustavni sud BiH zaključio da je osporenim naredbama Federalnog stožera Civilne zaštite broj 12-40-6-148-34/20 od 20. ožujka 2020. godine i broj 12-40-6-34-1/20 od 27. ožujka 2020. godine (kojim je naređena zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine) prekršeno pravo na slobodu kretanja iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Europska konvencija) u odnosu na apelante i sve ostale osobe u relevantno istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji.

Naloženo je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom stožeru Civilne zaštite da, u roku od pet dana od dana prijema ove odluke, usklade Naredbu Federalnog stožera Civilne zaštite od 27. ožujka 2020. godine sa standardima iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju.

Dalje je naloženo Vladi FBiH i Federalnom stožeru Civilne zaštite da u narednom roku od tri dana obavijeste Ustavni sud o provođenju naloga iz ove odluke.

Apelacije su odbijene u dijelu zahtjeva da se ukine Naredba Federalnog stožera Civilne zaštite od 27. ožujka 2020. godine. Prema mišljenju Ustavnog suda, osporene mjere ne ispunjavaju zahtjev „proporcionalnosti“ iz člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju, zato što se iz osporenih naredbi ne vidi na čemu su zasnovane procjene Federalnog stožera Civilne zaštite da sporne grupe na koje se mjere odnose nose veći rizik da će se zaraziti ili prenijeti zarazu Covidom 19.

Dalje, nisu razmatrane mogućnosti uvođenja blažih mjera ako takav rizik opravdano postoji, nisu striktno vremenski ograničene, niti je utvrđena obveza njihovog redovitog preispitivanja kako bi se osiguralo da traju samo onoliko koliko je to „neophodno“ u smislu člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju, odnosno da se ublaže ili ukinu čim situacija to dozvoli. Ova odluka će tijekom dana biti objavljena na web- stranici Ustavnog suda BiH.

Odluka je donesena nakon “nekoliko apelacija građana” koji zahtijevaju odluku o mjerama ograničenja kretanja za osobe mlađe od 18 i starije od 65 godina koje su podnesene protiv odluka Federalnog stožera civilne zaštite

Continue Reading