Connect with us

Uncategorized

Za povoljnije mirovine branitelja opet vraćeni svjedoci kao dokaz

Vlada Federacije BiH je na nedavnoj sjednici razmatrala nacrt zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata i donijela odluku o formiranju međuresorne radne skupine za izradu teksta izmjena i dopuna ovog zakona, piše Večernji list BiH.

Vlada je razmatrala i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji te zadužila resorno ministarstvo da, u skladu s primjedbama iz rasprave, doradi tekst izmjena i dopuna ovog zakona.

Prava koja se uvode

Oba nacrta zakona “Večernji list” BiH ima u posjedu i već smo donijeli što je novo u nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, a u današnjem broju donosimo što je novo u nacrtu zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata. Prema trenutačnom nacrtu zakona, jedina izmjena odnosi se na članak 15. koji je Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim. “Razlog za donošenje zakona je izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-29/13 od 22. i 29. 1. 2014. godine, kojom je Ustavni sud FBiH utvrdio da odredba članka 15. stavka 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata nije u suglasnosti s Ustavom Federacije BiH. U cilju provedbe navedene presude predlaže se donošenje izmjena navedenog zakona”, navodi se u obrazloženju nacrta. Sporni članak 15 odnosio se na način dokazivanja činjenica. Naime, u čl. 15 stavu 1 koji se izmjenama briše glasi: “Dokazivanje činjenica za ostvarivanja prava po ovom zakonu, bez obzira na to pokreće li se postupak po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, vrši se isključivo na temelju pisanih dokaznih sredstava izdanih od mjerodavnih tijela, odnosno mjerodavnih ustanova.”

Å to je bilo sporno?

Pojednostavljeno, riječ je o brisanju članka Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata koji se odnosio na osporavanje mogućnosti dokazivanja činjenica uz iskaz svjedoka u slučaju kada o nekim činjenicama nije moguće pribaviti pisanu dokumentaciju. Svjedoci kao dokazno sredstvo, a koji su jedan od načina dokazivanja dopuštenih Zakonom o upravnom postupku, bili su predmet sporenja od početka revizije.

Naime, člankom 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite propisano je bilo da se ne mogu uzeti kao relevantni podaci koji su utvrđeni u upravnom postupku koji je proveden samo na osnovi izjava svjedoka, da bi Ustavni sud donio presudu da sporni članak 9 nije u suglasnosti s Ustavom FBiH. Podsjetimo, ovaj zakon donesen je, zbog postupanja po presudi Ustavnog suda FBiH, 2013. godine, a obuhvatio je sve tri uredbe o povoljnijem umirovljenju pripadnika bivše Vojske FBiH i službenika i namještenika bivšeg FMO. tropolje.info

Continue Reading