Connect with us

BiH

VLAŠIĆ: Bespravno izgrađeno oko 1.000 objekata

Priča o bespravnoj gradnji na Vlašiću, neriješenim imovinskopravnim odnosima, te lošoj infrastrukturi nimalo nije jednostavna. O ovome se već dugi niz godina priča, piše, vode parnični postupci, prenosi Drukciji.ba.

Prema podacima Općine Travnik, na ovoj planini trenutno ima oko 1.600 izgrađenih objekata, od kojih velika većina nema građevinske dozvole i ilegalne priključke. Konkretnije, bespravnih objekata je oko 1.000.

Ekspanzija gradnje objekata na Vlašiću ponovo počinje 1998. i 1999. godine, a bespravna gradnja se posebno intenzivira 2005., kada je samoinicijativno i bespravno počela izgradnja objekata, koja je intenzivno trajala godinu. Načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić podsjeća daje prva gradnja objekata na Vlašiću, koja je počela 70-ih godina, bila na zemljištu obitelji Teskeredžić, tako daje “zbog nemogućnosti rješavanja imovinskopravnih odnosa, izgradnja objekata izvršena na osnovu rješenja o urbanističkoj suglasnosti, a ne na osnovu zakonom propisanih građevinskih dozvola.

Najveći problem za dobivanje građevinskih dozvola za bespravno izgrađene objekte na području platoa Vlašić je i dalje taj što je većina tih objekata izgrađena na zemljištu koje je u vlasništvu porodice Teskeredžić, a isti nisu postigli dogovor o prodaji predmetnog zemljišta. Zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa, nije moguće izdati odobrenje za građenje za bespravno izgrađene objekte, kaže načelnik.

Činjenica je da borba obitelji Teskeredžić sa Općinom Travnik zbog vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen veliki broj vikendica, ali i hotela i drugih ugostiteljskih objekata, traje već 11 godina.

“Radi se o 270 duluma gradskog građevinskog zemljišta koje je u suvlasništvu 10 osoba obitelji Teskeredžić koje imaju idealne dijelove.

Većina objekata koji su na Babanovcu, u samom centru, najmanje njih 90 posto, nalazi se na tom privatnom zemljištu. Objekti su ilegalno građeni i ilegalno je izvršen priključak električne energije.

Sve je ilegalno i sada se vodi postupak iznalaženja mogućnosti za legalizaciju. U proteklih sedam ili osam godina vođeni su parnični postupci koji sustigli do Vrhovnog suda FBiH koji je zauzeo stav da se zemljište mora platiti vlasnicima zemljišta. Bila je teza da se ništa neće platiti, kao stoje bio stav prvostupanjskog suda, s obzirom na to da dosta osoba koje rade u sudovima u Travniku i Novom Travniku imaju gore svoje objekte ili indirektno imaju interesa za rodbinu i prijatelje”, kaže Adil Lozo, odvjetnik obitelji Teskeredžić.

Vrhovni sud FBiH donio je presude u četiri slučaja prema kojima graditelji moraju Teskeredžićima isplatiti zemljište.

“Presude su u fazi realizacije, gdje su graditelji dobili pravo da se upišu na zemljište, ali su drugim presudama oba vezani da isplate prometnu vrijednosti ili takozvane rezidualne vrijednosti, to je vrijednost zemljišta u odnosu na ukupnu vrijednost objekta i zemljišta”, pojašnjava on.

Graditelji koji neće da plate biće tuženi, kaže, odnosno natjerani, jer svi moraju ili platiti zemlju ili nositi objekte sa tuđeg zemljišta.

Dodao je da je sljedeći problem taj što šest suvlasnika namjerava da izvrši prodaju vlasnicima objekata svojih građevinskih parcela, četiri suvlasnika smatraju da trebaju sačekati da se cijene povećaju.

Inače, na Vlašiću ima i stotine temelja početnog stadija kuće, gdje se samo stalo sa izgradnjom,a jedan od problema jeste i to što su neki objekti izgrađeni na samim skijaškim stazama.

Načelnika Hadžiemrića pitali smo da li je za neke bespravne objekte izdano rješenje za rušenje, na što nam je on diplomatski odgovorio:

Inspekcijski nadzor obuhvata kontrolu cijele općine Travnik, tako da se i za područje Vlašića, primjenjujući jednako Zakon određuju sve zakonom propisane upravne mjere i donose rješenja o rušenju objekata, obustavi gradnje i otklanjanju nepravilnosti.

Continue Reading