Connect with us

Zdravlje

Vlada HNŽ odobrila pomoć bolnicama i odlučila prodati 34 službena, a kupiti 44 policijska vozila

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj sjedinici usvojila Prijedlog Programa rada Vlade HNŽ za 2015. godinu, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Temeljni ciljevi Vlade su, među ostalim, stabiliziranje Proračuna i saniranje deficita, provedba usvojenih programa mjera štednje i po potrebi donošenje izmjena i dopuna programa štednje, implementiranje Reformske agende za BiH za razdoblje od 2015. do 2018. godine i donošenje Akcijskog plana HNŽ za implementiranje u sklopu mjerodavnosti Vlade, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Program obuhvaća i borbu protiv korupcije i organiziranoga kriminala, poticanje procesa gospodarskog razvitka i rasta i osiguranje uvjeta za investicijske aktivnosti koje će pokrenuti zapošljavanje, stvaranje ozračja za otvaranje radnih mjesta i porasta zaposlenosti, izgradnju socijalnoga dijaloga i realiziranje Sporazuma o suradnji na poslovima europskoga integriranja između Vlade HNŽ i Vlade F BiH.

Pomoć bolnicama

S ciljem poboljšanja materijalnoga statusa bolničkih ustanova u HNŽ, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 287.500 KM Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, 137.500 KM JU Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ Mostar i 75.000 KM JU Općoj bolnici Konjic.

Vlada je razmotrila Informaciju Županijskoga javnog pravobraniteljstva o stanju u Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo u kojoj se ističe kako je protiv Vladimira Babića, ravnatelja Uprave, potvrđena optužnica. S obzirom na to da je u pitanju optužba za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, Vlada je, po službenoj dužnosti, donijela Rješenje o preventivnom suspendiranju dosadašnjega ravnatelja i privremeno, do pravosnažnog okončanja kaznenoga postupka, za ravnatelja imenovala Eugena Ćubelu.

Na današnjoj sjednici, Vlada je, s ciljem smanjenja troškova, razmotrila informacije o korištenju službenih vozila i mobilnih telefona i do sada provedenim aktivnostima na iznalaženju odgovarajućega rješenja za zajednički smještaj svih tijela Vlade. Usvojen je Zaključak kojim se zadužuju rukovoditelji županijskih tijela uprave za dosljednu primjenu Uredbe o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i Odluka kojom se utvrđuje pravo na korištenje službenih mobilnih telefona. Također, Vlada će nastaviti aktivnosti na iznalaženju prostora za zajednički smještaj županijskih tijela vlasti, čime bi se smanjili trenutni troškovi najma prostora za rad.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Informaciju o dodijeljenim koncesijama iz oblasti vodoprivrede, u kojoj je navedeno kako je Ministarstvo, od stupanja na snagu Zakona o koncesijama, sklopilo šest ugovora o koncesiji, od čega je, temeljem jednokratnih koncesijskih naknada, prikupljen županijski prihod u iznosu od 114.747,18 KM.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je prihvatila informacije o realiziranju elektroenergetske bilance i o realiziranju prometa naftnih derivata za razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine. U informacijama je istaknuto kako je proizvedeno 1 842.474 MWh električne energije, što je u odnosu na prvih šest mjeseci 2014. godine više za 307.520 MWh, dok je promet naftnih derivata ostvaren u obujmu od 37.020 tona. Također, Vlada je usvojila Izvješće o realiziranju Godišnjeg plana provedbe Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ od 2011. do 2015. godine i Strategije razvika malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ od 2012. do 2020. godine i dala pozitivno mišljenje o nakani Ministarstva gospodarstva da mineralnu sirovinu i jalovinu nastalu prigodom izvođenja građevinskih radova na autocesti koridora Vc dijelom proda u postupku javnog nadmetanja, a dijelom stavi na raspolaganje Općini Čapljina za potrebe uređenja gospodarske zone Zvirovići.

Vlada prodaje 34 službena i kupuje 44 policijska auta

Iz resora Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je donijela odluku o prodaji 34 službena vozila, koja se ne koriste i kupovini 44 vozila za poboljšanje operativnog rada policije, što je nastavak ranijeg započetog projekta obnove voznoga parka MUP-a.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila više odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći, te dala suglasnost Ministarstvu za provedbu postupka nabave invalidskih kolica.

Razmatrajući preporuke ombudsmena za ljudska prava BiH u svezi s imenovanjem Policijskoga odbora, Vlada je zadužila ministra unutarnjih poslova da žurno poduzme aktivnosti kako bi se ovo pitanje riješilo u što je moguće kraćem roku.

Vlada je usvojila Godišnji plan i program Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza za 2015. godinu u kojem se kao najznačajniji projekti navode završetak financiranja izgradnje kružnog toka Tromeđa u Čitluku, saniranje dijela ceste Potoci-Ćesim i saniranje dijela ceste R-437 Ostrožac –Fojnica. tropolje.info

Continue Reading