Connect with us

Business

VLADA HNŽ: NOVA ŠKOLSKA GODINA POČINJE 6.RUJNA U PUNOM KAPACITETU

Na danas održanoj 152. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i tekuće pričuve od 1.1. do 30.06. 2021. godine.

Također, otvorila je raspravu o Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022.-2024. g te usvojila Zaključak da Ministarstva i druga tijela uprave primjedbe na ovaj Dokument u pisanoj formi dostave Ministarstvu financija kako bi se Vlada na slijedećoj sjednici mogla izjasniti o ovome Dokumentu.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je usvojila Zaključak o početku nove 2021./2022. školske godine i uvjetima izvođenja nastavnih aktivnosti. Vlada je jednoglasno dala potporu da nova školska godina započne 06. rujna 2021. godine i to u punom kapacitetu ali uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.

Način izvođenja nastave u HNŽ bit će u skladu sa epidemiološkom situacijom, a Ministarstvo prosvjete će u suradnji sa Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi kontinuirano pratiti razvoj situacije i potrebne odluke donositi u skladu s preporukama Stožera.

Vlada je, također, u okviru priprema za početak nove školske godine usvojila Odluku kojom se Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa odobrava 30.000 KM koje će biti utrošene za nabavu potrebnih sredstava za dezinfekciju i čišćenje školskih prostorija.

Usvojila je i Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa na Prijedlog organizacijskih shema srednjih škola HNŽ. Prihvaćanjem organizacijskih shema Vlada je još jednom iskazala razumijevanje i dala puni doprinos rješavanju problema tehnološkog viška u srednjim školama.

Također, je usvojila Odluku kojom je ovlastila ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi HNŽ za potpisivanje teksta Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, te Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata i iz područja kulture i športa radi sufinanciranja iz sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2021.

Vlada je dala suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba„ Stolac za razdoblje od 01.01. do 20.06.2021. godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Informaciju o obvezi usklađivanja propisa HNŽ s pravnom stečevinom Europske unije. Naime, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica obvezno je usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta, učinkovitije provedbe propisa i drugih obveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji. Kako bi se Vlada HNŽ što kvalitetnije i pravovremeno pripremila za proces usklađivanja zakonodavstva, naglašeno je da se u narednom razdoblju poduzmu konkretni koraci na pripremi pravnog temelja za usklađivanje propisa HNŽ s relevantnom pravnom stečevinom EU kao i jačanju odgovarajućih kapaciteta županijskih tijela  uprave kako bi se moglo odgovoriti ovoj zadaći.

Razmotrena je i Informacija Ministarstva gospodarstva o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNŽ u 2020. godini te je istaknuto kako na području HNŽ stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako je poticajima Vlade i resornog Ministarstva moguće očuvanje i razvoj starih obrta što bi poboljšalo stopu zaposlenosti i utjecalo na gospodarski razvitak, ali i očuvalo kulturno i povijesno nasljeđe Županije.

Continue Reading