Connect with us

Ekonomija

Vlada FBiH imenovala: Goran Kraljević direktor HT Mostar, Draženko Pažin izvršni

Vlada Federacije BiH je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave ovog javnog predzeća uime državnog kapitala, na period od četiri godine i to Gorana Kraljevića za direktora/predsjednika Uprave i Draženka Pažina za člana Uprave/izvršnog direktora za tehniku i informacione tehnologije.

Vlada FBiH (arhiva) - Na razdoblje od 4 godine Vlada imenovala članova Uprave HT Mostara

Prije toga dana je predhodna suglasnost Nadzornom odboru ovog javnog poduzeća za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave, radi završetka konkursne procedure.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu suglasnost Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije BiH za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnih direktora ove banke, do okončanja natječajne procedure, i to Amera Cvike za v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima, te Tonija Vukadina za v.d. izvršnog direktora za podršku poslovanju. Prije toga data je prethodna suglasnost Nadzornom odboru Banke za razrješenje v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima i v.d. izvršnog direktora za podršku poslovanju.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama gospodarskih društava danas su opunomoćeni Amela Mikulić (Aluminij d.d. Mostar) i Stipo Buljan (Energoinvest d.d. Sarajevo), priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Continue Reading