Connect with us

Sinovi povijesti

Vlada F BiH suglasna: Marinko Gilja v.d. gen.direktora EP HZ HB

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru dala prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Elektroprivrede HZ HB  za razrješenje dužnosti članova Uprave društva, prije isteka mandata i za imenovanje Marinka Gilje za vršitelja dužnosti generalnog direktora – člana Uprave ovog gospodarskog društva, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do šest mjeseci, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Podsjetimo Skupština EP HZ HB na sjednici održanoj 29.6.2015. godine nije usvojila izvještaj o poslovanju društva za 2014. godinu koji uključuje financijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Novoimenovani v.d. generalnog direktora zadužen je da Nadzornom odboru društva predloži kandidate za vršitelje dužnosti izvršnih direktora – članova Uprave društva.

Federalna vlada je donijela Rješenje kojim se za predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj imenuju Jelka Milićević (predsjednica), Zora Dujmović, Milan Mandilović, Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Josip Martić i Amir Zukić. Predsjednik i članovi ovog upravnog odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine.

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiji za izbjeglice i raseljene osobe BiH, imenovani su federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i ministar pravde FBiH Mato Jozić.

Vlada FBiH je dala ovlaštenja Adnanu Mahmutoviću da u svojstvu punomoćnika zastupa Federaciju BiH na Petnaestoj skupštini gospodarskog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde i Enesu Memiću da u svojstvu punomoćnika zastupa FBiH na Devetnaestoj skupštini gospodarskog društva „Igman“ d.d. Konjic. Premijer FBiH Fadil Novalić ovlašten je za potpisivanje pojedinačnih prijava i punomoći s obvezujućim uputama o načinu glasanja po pojedinim točkama dnevnih redova ovih skupštine.

Vlada FBiH je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru gospodarskog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje Miroslava Puljića za vršitelja dužnosti direktora ovog gospodarskog društva, do okončanja natječajne procedure, a najduže na  do šest mjeseci.

Vlada FBiH je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru za izbor i imenovanje Jasmina Mahmuzića za izvršnog direktora za prodaju u Union banci d.d. Sarajevo i donijela zaključak kojim je Nadzornom odboru naložila da se u organizacijskoj strukturi poveća broj izvršitelja izvršnih direktora, koji bi bili iz različitih konstitutivnih naroda.

Vlada Federacije nije dala suglasnost na prijedlog rješenja za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije iz Federacije BiH kao ni na prijedlog za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije Federacije BiH. Zbog proteka vremena i promijenjenih okolnosti, zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pokrene proceduru raspisivanja novog javnog natječaja za popunu ovih tijela. Iz istih razloga danas nisu prihvaćena ni rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Jadranskog mora“ Mostar i „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da za slijedeću sjednicu pripremi odluku o privremenom imenovanju, i pokrene proceduru javnog natječaja.

Vlada FBiH je imenovala Komisiju za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja u sastavu Kenan Spahić (predsjednik), Ernis Imamović, Dobrica Jonjić, Jasmina Avdić, Hajradin Mekić, Slavica Žujo, Amira Zelić i Bojan Krejović (članovi). Komisija ima zadatak vršiti neposredan uvid u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja, o čemu će, po potrebi, a najmanje jednom u pola godine, izvještavati Vladu FBiH, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade F BiH Tropolje.info

Continue Reading