Connect with us

Uncategorized

USUGLAŠENE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

USUGLAŠENE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Na današnjem nastavku 188. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usuglasila je Izmjene i dopune Proračuna HNŽ za 2022. godinu. U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 milijuna KM na ime dodatne potpore zaposlenicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Na ovaj način Vlada je osigurala potrebne preduvjete na temelju kojih je jednoglasno usvojila Odluku o isplati 1080,00 KM na ime potpore korisnicima Proračuna HNŽ. Istaknuto je kako se ova odluka odnosi i na asistente u nastavi, pripravnike i savjetnike, dok su od iste izuzeti premijer, ministri i zastupnici u Skupštini HNŽ. U Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ također je planirano dodatnih 3 milijuna KM na ime potpore domovima zdravlja u HNŽ-u. Budući da je Vlada dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu u kojemu je osigurano dodatnih 13 milijuna KM zdravstvenim ustanovama u Županiji, pozvala je osnivače i menadžment zdravstvenih ustanova da, također, dodatnim sredstvima još snažnije poduzmu sve mjere kako bi se poboljšao materijalni status djelatnika u zdravstvu.

Nastavljajući započete aktivnosti u svezi s rješavanjem pravosnažnih sudskih rješenja, Vlada je usvojila Odluku o isplati 500.000,00 KM na ime redovitih sudskih presuda.

VLADA HNŽ odgovorila zašto nije primljen student s prosjekom 9,8 | Hercegovina.Info

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava s pozicije ”Transfer drugim razinama vlasti” u iznosu od 100.000,00 KM, kojima se podupiru manifestacije iz turizma. Također, donesen je Zaključak kako će prioritet imati manifestacije koje potporu nisu dobile od drugih institucija. Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele ”Transfer neprofitnim organizacijama” u iznosu od 400.000,00 KM.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program raspodjele sredstava ”Transfer za jačanje turističkih kapaciteta”, planiranih Proračunom HNŽ za 2021. godinu za čiju je provedbu Vlada izdvojila 1.400.000,00 KM, Izvješće o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program raspodjele sredstava ”Transfer neprofitnim organizacijama” planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2021. godinu za čiju je provedbu Vlada izdvojila 149.500,00 KMi Izvješće o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program utroška sredstava ”Tekući transferi drugim razinama vlasti” planiranih Proračunom HNŽ za 2021. godinuza čiju je provedbu Vlada izdvojila 400.000,00 KM.Premijer HNK Nevenko Herceg i ministar Donko Jović pozitivni na koronavirus

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa o Izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a  za 2022. godinu s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih po osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta” u ukupnom iznosu od 1.073.923,33 KM.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, donijela Odluku o financiranju i sufinanciranju rekonstruiranja u osnovnim škola Marka Marulića u Prozor-Rami, te Trećoj i Šestoj osnovnoj školi u Mostaru, u iznosu od 130.000,00 KM.

Vlada je dala suglasnost i na prijem u pravosudna tijela u HNŽ-u, i to 20 namještenika i 8 državnih službenika u općinskim sudovima, potom Županijskom sudu Mostar i Županijskom tužiteljstvu.

 

Continue Reading