Connect with us

Zdravlje

U Posavini nove mjere, više nema otkaza trudnicama, pomoć majkama

Vlada Županija Posavska usvojenom je Uredbom o porodnim naknadama zaposlenim majkama. na jedinstveni način regulirala pitanje porodnih naknada zaposlenim majkama. Vlada regulira na prostoru Županije Posavske do sada neuređenu oblast i tim povodom pojašnjenje Uredbe dao je predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić, piše Večernji list.

Otkazi zbog trudnoće

– Veliki broj zaposlenih trudnica suočavao se s neugodnim iskustvima, prijetnje otkazom, gubitak radnog mjesta i prekidom radnog staža. Takvo ponaÅ¡anje treba biti proÅ¡lost, jer Vlada uvodi sustav porodiljinih naknada za sve majke, neovisno da li su zaposlene u privatnim ili javnom sektoru. Vlada ovom Uredbom ne želi da se za vrijeme porodiljnog dopusta majkama ugrožavaju njihova radna mjesta i druga radna prava. Pored uvoÄ‘enja porodnih naknada, u privatnom sektoru, Vlada želi da sve porodilje koriste i ostala prava poput koriÅ¡tenja bolovanja zbog njege bolesnog djeteta. Imamo saznanja da poslodavci svoje zaposlenice otpuÅ¡taju kada saznaju za trudnoću uposlenice. Vlada želi imati razumijevanja i pomoći majkama za vrijeme trudnoće i ranog roditeljstva, jer je ono teÅ¡ko za zaposlenu ženu u uvjetima u kojima živimo, kaže predsjednik Klaić.

Daljnji potezi predsjednika Klaića i Vlade ŽP bit će usmjereni na jačanje obitelji u cjelini, uz stvaranje ambijenata za zdrav razvoj djeteta, pri čemu je iznimno važno da dijete ima mogućnost biti s roditeljem barem do godine dana života, a da obitelj u isto vrijeme ima zajamčenu egzistenciju. -Poslodavci moraju dati svoj doprinos u realizaciji ove mjere koja ima veliki značaj u našem društvu. Moramo svi otvoreno i glasno zajedno reći od vladinih do crkvenih struktura, od udruga građana do udruga poslodavaca, da je roditeljstvo bitno i da je današnja populacijska slika loša. Vlada također podsjeća na probleme malih i srednjih poduzetnika kojima odsustvo bilo kojeg radnika znači veliko financijsko opterećenje. Zbog toga bi poduzetnici trebali prihvatiti vladine mjere porodiljinih naknada jer one za njih znače financijsko rasterećenje, posebno za one poslodavce koji su do sada savjesno i iz vlastitih sredstava isplaćivali svojim zaposlenicama porodiljine naknade, ali prije svega kao izraz osobne spremnosti da pomognu mlade obitelji sa ovog prostora koje ovdje žele opstati i živjeti, kaže premijer i dodaje,

Populacijska politika

– UsklaÄ‘ivanje poslovnog i obiteljskog života je veoma bitno u populacijskoj politici koju pokrećemo. Potrebno je da i Federacija BiH posveti posebnu pozornost diskriminaciji pri zapoÅ¡ljavanju, u stvaranju mogućnosti fleksibilnog radnog vremena roditelja i općenito brigu o djetetu. Federalne mjere su bitne zato Å¡to je u zakonodavnoj nadležnosti Zakona o radu, Zakon o zapoÅ¡ljavanju, zdravstvenom osiguranju i drugi propisi koji se “preklapaju” kada su u pitanu prava porodilja, ističu u Vladi ŽP. -Iznos od 80 % plaće, koji od sada jamči Vlada Županije Posavske, svakoj zaposlenoj porodilji u trajanju od 12 mjeseci, glavni je poticaj majkama da od sada hrabro koriste plaćeni porodiljni dopust i odluče za raÄ‘anje, ali i glavno jamstvo vraćanja majki na posao na kojem su radile nakon isteka godine dana, ističe predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić. tropolje.info

Continue Reading