Connect with us

BiH

Slađan Bevanda: Vlada HNŽ-a je u ovom mandatu puno učinila na poboljšanju materijalno-tehničkih i prostornih uvjeta rada MUP-a

Ministar MUP-a HNŽ-a Slađan Bevanda govori o stanju u tom ministarstvu. Ističe kako uskoro istječe mandat ravnatelju policije te upozorava kako treba naći riješenje za imenovanje novoga. Podsjetio je i na natječaj za policijske službenike koji je u tijeku te potrebu školovanja dodatnog broja kadeta. Budući da je na koalicijskoj listi HNS-a za Parlament BiH, osvrnuo se i na očekivanja od predstojećih izbora.

Ovaj tjedan otvorena je obnovljena server-dvorana MUP-a HNŽ-a. Kakav je njezin značaj za ovo ministarstvo?

– Zbog iskazanih potreba za povećanje kapaciteta i modernizaciju informacijskog sustava, tijekom prošle i ove godine pristupili smo projektu adaptacije i opremanja server-dvorane kako bi naš sustav funkcionirao na najvišoj razini i uvjetima primjerenim za suvremene centre takve vrste. U tom centru smješteni su serveri i komunikacijska oprema koja omogućava razmjenu podataka između svih ustrojbenih jedinica MUP-a na području županije, kao i drugih agencija u Bosni i Hercegovini, poput IDDEEA-e, FMUP-a, županijskih MUP-ova, Interpola, Ministarstva sigurnosti i drugih. Prostorija server-dvorane je adaptirana i opremljena prema najvišim standardima koji su propisani za podatkovne centre s potrebnim certifikatima. Zadovoljeni su i svi sigurnosni standardi jer je prostorija zaštićena protuprovalnim i protupožarnim vratima, ugrađen je sustav automatskog gašenja požara, sustav detekcije upada, sigurnosni alarmi, stalni videonadzorni sustav, autorizirani pristup i drugi sigurnosni elementi. Vlada HNŽ-a je iz proračuna za tu namjenu izdvojila ukupno 134.411 KM, a svečano otvaranje je bilo prije nekoliko dana.

MUP HNŽ-a raspisao je natječaj za popunu određenih radnih mjesta. Koliko se djelatnika traži i za koja radna mjesta?

– Od Vlade HNŽ-a zatražili smo i dobili suglasnost za popunu praznih radnih mjesta državnih službenika i namještenika koja su nužna za funkcioniranje MUP-a u cjelini. Raspisan je i u dnevnim novinama objavljen natječaj za prijam 5 državnih službenika i 26 namještenika.

Okončan je natječajni postupak za prijam u radni odnos 75 kadeta za čin policajca i pet kadeta za čin mlađeg inspektora. Jesu li početi s radom?

– Sa zadovoljstvom mogu kazati kako su ti mladi policajci stupili na dužnost 1. rujna i već obavljaju policijske poslove u organizacijskim jedinicama u koje su raspoređeni. Bilo je malih problema oko njihova rasporeda jer nije bilo dovoljno praznih radnih mjesta u početnom činu policajca, ali, zahvaljujući dobroj volji i razumijevanju svih članova Vlade, našlo se kompromisno rješenje i taj problem je riješen. Dana 30. kolovoza 2018. godine upriličena je svečanost davanja prisege tih mladih policajki i policajaca, kojoj su nazočili njihovi roditelji te niz dužnosnika iz izvršne i zakonodavne vlasti HNŽ-a.

Vlada HNŽ-a je odobrila školovanje novih 88 kadeta za čin policajca i 12 kadeta za čin mlađega inspektora. U kojoj je fazi taj natječaj?

– Nažalost, taj natječaj još nije okončan jer nije formiran Policijski odbor kao drugostupanjsko tijelo koje, između ostalog, odlučuje i o žalbama sudionika natječaja. Zaprimljena je i pregledana dokumentacija svih sudionika natječaja, pripremljeno je testiranje i izvršene sve druge pripreme, tako da bismo ovaj posao završili vrlo brzo po formiranju drugostupanjskoga tijela. Mogu kazati kako se posljednjih dana vode intenzivni pregovori oko deblokiranja ovog procesa i uspostave svih radnih tijela MUP-a u punom kapacitetu.

Zašto svaki natječaj za kadete u HNŽ-u traje toliko dugo?

– U normalnim uvjetima natječaj za kadete traje najmanje 6 mjeseci, najprije zbog velikog broja prijavljenih kandidata, provjere njihove dokumentacije, testiranja i sigurnosnih provjera. Ta dva zadnja natječaja, istina, trajala su nešto dulje, ali već sam rekao kako je razlog nepostojanje drugostupanjskoga tijela.

MUP-u HNŽ-a nedostaje 288 policijskih službenika. Kako se došlo do te situacije?

– Taj problem sada je malo ublažen jer je dužnost od 1. rujna preuzelo 75 policajaca i pet mlađih inspektora. Međutim, i dalje je nedostatak policijskih službenika ogroman. Radna mjesta su ispražnjena uglavnom prirodnim odljevom, odlaskom u mirovinu. Nažalost, dulji niz godina iz razno-raznih razloga se nisu raspisivali natječaji za prijam na prazna radna mjesta, tako da je sada stanje doista alarmantno.

Koliko taj nedostatak ometa rad MUP-a HNŽ-a? Utječe li na sigurnosnu situaciju u ovoj županiji?

– Sve ustrojbene jedinice MUP-a osjećaju taj problem, a naravno da sve to ima izravni utjecaj i na ukupno sigurnosno stanje u županiji zbog nedovoljne pokrivenosti sigurnosno ugroženih područja i ostvarivanja planiranih preventivnih aktivnosti. Taj nedostatak iscrpljuje postojeći operativni sastav Uprave policije jer ljudi često moraju prekidati godišnje odmore, raditi prekovremeno ili biti raspoređeni na ispomoć negdje na terenu HNŽ-a gdje se pruži potreba. No, i uz to, općim stanjem sigurnosti u županiji možemo biti zadovoljni.

Stječe se dojam kako se ciljano u MUP-u HNŽ-a godinama nisu provodili natječaji za kadete, vršila činovanja…?

– Ne bih želio, a niti bi bilo korektno bilo koga optuživati za postojeće stanje koje je kumulirano više godina. Često ova županija nije imala policijskog ravnatelja ili formiran policijski odbor, što je svakako bila formalna prepreka tim procesima. Naravno, kada se dođe u ovakvu situaciju, onda se logično postavlja pitanje i odgovornosti. Po mom mišljenju, ne trebamo se vraćati u prošlost, nego svi skupa uložiti napore da se ovakvo stanje sanira i deblokiraju svi procesi u Ministarstvu.

Koliko je radnih mjesta prazno zbog neprovođenja promicanja? Koja su to radna mjesta?

– U svim činovima, osim, naravno, u početnom činu policajca, ima praznih radnih mjesta koja se trebaju popunjavati odozdo prema gore provođenjem promicanja. Kada gledamo samo inspektorske činove, nedostaju tri glavna inspektora, 11 samostalnih inspektora, 28 viših inspektora, 10 inspektora i 20 mlađih inspektora. To predstavlja veliki problem u rukovođenju policijskim snagama, a isto tako, i nepopunjavanje radnih mjesta u policijskim činovima (stariji policajac, narednik i dr.) predstavlja problem u izvršavanju konkretnih zadaća i preventivnih aktivnosti.

Još uvijek nije formirano Neovisno povjerenstvo za izbor i imenovanje policijskog ravnatelja. Lasiću mandat istječe za nekoliko dana. Što dalje?

– U više navrata smo Skupštini HNŽ-a apelirali na uspostavi Neovisnog povjerenstva koje provodi proceduru izbora policijskog ravnatelja jer postojećem istječe mandat 30. rujna. Koliko mi je poznato, natječaj za izbor članova tog tijela je okončan i potrebno je da ga Skupština imenuje. Iskreno se nadam kako će Neovisno povjerenstvo uskoro biti formirano i što prije provesti proceduru izbora novog policijskog ravnatelja. Ne želim ni pomisliti što će se događati ako dulje vrijeme opet budemo bez ravnatelja koji po zakonu nadzire i rukovodi svim policijskim operacijama te rješava statusna pitanja policijskih službenika.

Posljednjih dana bilježi se veći broj kaznenih djela koja su počinili migranti. Koja su to kaznena djela?

– Problem migranata postaje sve izraženiji i samo u prvih dvadeset dana ovoga mjeseca policiji je prijavljeno desetak događaja u kojima se spominju migranti. Radilo se o različitim događajima, počevši od kretanja većih ili manjih skupina migranata u blizini naselja, što je izazivalo nemir i nesigurnost kod žitelja tih mjesta, pa do kaznenih djela krađe po tržnim centrima i buticima ili provale u stambene objekte koje vlasnici privremeno ne koriste. Najčešće je riječ o državljanima Palestine, Libije, Irana, Afganistana, Sirije i veliki broj njih nema nikakve identifikacijske dokumente, što dodatno otežava rad policiji.

Je li, po vašem mišljenju, apsurdno da Ured za strance sugerira policiji da pusti počinitelje?

– U cjelini uzevši, odnosi sa Službom za poslove sa strancima u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH – Terenskim uredom Mostar je korektan i profesionalan. Njihovi dežurni službenici su 24 sata na raspolaganju policijskim službenicima. Istina, jednom prilikom kada je migrant bez dokumenata počinio kazneno djelo krađe kontaktirali smo Službu za poslove sa strancima i sugerirano nam je da ga pustimo jer oni prema njemu ne mogu poduzimati nikakve mjere, niti imaju ingerencije nad tom osobom. Naravno, od tog događaja i te izjave ne treba praviti “slučaj” ili “senzaciju” jer, kada se radi o nekom kaznenom djelu, bez obzira na to je li u pitanju migrant ili bilo koja duga osoba, mi, prije svih, kontaktiramo Županijsko tužiteljstvo te, ovisno o njegovu nalogu, takvu osobu lišimo slobode ili poduzmemo druge zakonom predviđene radnje.

U ovom mandatu Vlada HNŽ-a i vi osobno ste dosta pozornosti posvetili nabavi opreme za djelatnike MUP-a HNŽ-a. Što je nabavljeno i u kojoj vrijednosti?

– Vlada HNŽ-a je u svom mandatu puno učinila na poboljšanju materijalno-tehničkih i prostornih uvjeta rada MUP-a te koristim ovu prigodu kako bih joj iskreno zahvalio. U potpunosti je obnovljen vozni park MUP-a, nabavljeno je na leasing 100 novih vozila vrijednih gotovo 4 milijuna KM. Za nabavu policijskih odora utrošeno je ukupno 1,385.200 KM, dok je za nabavu oružja u 2018. godini planirano 338.500 KM. Izdaci za školovanje kadeta – polaznika temeljne obuke za čin policajca i čin mlađeg inspektora u 2017. godini iznosili su 402.230 KM. Također, osigurana su novčana sredstva za različite namjene, i to za adaptaciju i opremanje “sigurne sobe” u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a (sjedište) u iznosu od 49.122 KM, za adaptaciju i opremanje server-dvorane u iznosu od 134.411 KM, za nabavu namještaja u šalter-dvorani u iznosu od 71.137 KM, za postavljanje videonadzora u gardu Mostaru u iznosu od 40.000 KM, za rekonstrukciju arhive Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a u iznosu od 87.930 KM, za rekonstrukciju i investicijsko održavanje lokacije za izdavanje osobnih dokumenata u zgradi Policijske uprave Mostar u iznosu od 390.795 KM. Također, u ovom mandatu Vlada je donijela odluku o plaćanju noćnoga rada i rada u dane tjednog odmora, čime su u potpunosti eliminirani svi razlozi za tužbe djelatnika, a iznosi za te namjene su na godišnjoj razini veći od 1,100.000 KM. Mislim kako je riječ o impozantnim iznosima i izdvajanjima za ovo Ministarstvo.

Na listi ste za Parlament BiH. Što očekujete od predstojećih izbora?

– Prije svega, očekujem fer i poštenu kampanju bez niskih udaraca i podmetanja. Također očekujem da će birači u većem broju nego prije izići na izbore, prepoznati kvalitetne kandidate i dati svoj glas ljudima koji su se do sada iskazali svojim radom i angažmanom, ali i potencijalno kvalitetnim mladim ljudima koji žele raditi, učiti i dokazivati se.Na kraju svakako očekujem da će izbori rezultirati izborom legitimnih predstavnika svojih naroda. Naravno, ja, kao kandidat HDZ-a BiH na koalicijskoj listi HNS-a za Parlament BiH, očekujem uvjerljivu pobjedu naših lista na svim razinama te, naravno, pobjedu predsjednika Dragana Čovića u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

(vecernji.ba)

Continue Reading