Connect with us

Scena

Renata Naletilić “Amputatori duše”

Amputatori duše

Jesi li kome uskratio pravo na rad
ili pak plaću dostojnu čovjeka,
amputirao si mu dušu.
Nije siromaštvo karta za Raj,
već amputator duše!
Ako li si tajnik nepravde
nad bićem ljudskim,
oskvrnuo si mu dušu.
Tko može podnositi nepravdu!
Ako čovjeka prisiliš da radi
više od zakonom propisanih sati,
zgazio si mu dušu.
Tko to može izdržati!
Amputirane duše
na sve strane kruže…
Ni dželate zaobišlo nije!
Pitanje je samo načina i dana
za spoznaju da im je duša amputirana.

Continue Reading