Connect with us

Magazin

RADICA LEKO….KAP….

KAP
Kap jedna
u zrcalu
u zjeni
u srcu
I nosi nas
vuče
I spaja
I krijepi
Kapi
slapom
donose
odnose
I tebe
I mene
I nas
Lebdimo
oblakom
na dlanu
Kap ljubavi
RADICA LEKO

Continue Reading