Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta“ u iznosu od 7.000.000 KM koji je utvrđen Proračunom FBiH za 2023. godinu. U okviru ovog programa bit će financirano ukupno sedam projekata na području FBiH.

Jedan od njih je i sanacija lokalne ceste Bukovica – Roško Polje na području općine Tomislavgrad u iznosu od 500 tisuća KM. Iznos je namijenjen za izvođenje radova i nadzor.

Sredstava za rekonstrukciju, sanaciju ili izgradnju cesta su izdvojena i za općine: Stolac, Gradačac, Neum, Čitluk i Široki Brijeg te za Županiju Posavsku.

Sredstva se nalaze na posebnom računu za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa riznice, dok će se ostatak osiguravati sukcesivno u skladu s potrebama. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata nakon što Federalnom ministarstvo prometa i komunikacija dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama, odnosno potpisan ugovor i ovjeren račun za izvedene radove ili usluge.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisani ugovori kojim će biti utvrđena međusobna prava i obaveze.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija, općine Stolac, Gradačac, Neum, Tomislavgrad, Čitluk i Široki Brijeg te Vlada Županije Posavske, svatko u okviru svoje mjerodavnosti.

Vlada FBiH