Connect with us

Sinovi povijesti

Obilježena 176. obljetnica dolaska franjevaca u Hercegovinu

176. obljetnica dolaska franjevaca u Hercegovinu obilježena je svetom misom na Čerigaju kod Širokoga Brijega. Svetu misu je predslavio fra Mladen Vukšić, posuški župnik.

Gvardijan Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu fra Ivan Marić istaknuo je kako je Čerigaj mjesto predradnji evangelizatorskog poduhvata franjevaca.

U to doba Bosna i Hercegovina je bila misijsko područje od posebne skrbi Svete stolice. Fratarska želja je bila da se trajno nastane u ovom području da ispune Isusov nalog “Idite po svem svijetu i propovijedajte Evanđelje”. Prema tadašnjim mogućnostima fratri ovdje na Čerigaju nalaze utočište. Već tada planiraju s gradnjom crkve i samostana na Brijegu gdje se i danas nalaze, kazao je fra Ivan podsjećajući kako je Čerigaj i danas čuvar franjevačke baštine cijele Hercegovine.

Fra Ivan je podsjetio i na spomen ploču otkrivenu 2014. koja se nalazi uz samo župnu crkvu.

Fra Vendelin Karačić ističe kako je sve ono što je doznao franjevcima vezano uz samostan u Kreševu.

Ovdje je župnik sa svojim kapelanom bio već od 1800. godine. Ranije se spominje župa Blato koja je pokrivala i ovo područje i prostor zapadno od rijeke Lištice. Osamostaljuje se hercegovačka franjevačka zajednica da mi mogla djelovati, kazao je fra Vendelin podsjećajući kako je ovoj obljetnici prethodila trodnevna duhovna obnova.

Čerigaj je smješten na uzvisini te je zbog toga od milja zvan orlovsko gnijezdo, odakle su fratri počeli nadlijetati ovaj kraj i cijelu Hercegovinu ne bi li dosegli razvoj duhovne, kulturne i civilizacijske dosege kakve su viđali po Europi dok su se školovali u prvom redu za svećenike – duhovnike svome narodu, a zatim i za doktore (fra Mato Nikolić), kirurge (fra Mihovil Sučić), profesore na taj način donoseći u BiH umijeća koja će oplemeniti čovjeka i cijelu BiH

Continue Reading