Connect with us

BiH u EU

Moguće povoljno kreditiranje Zračne luke Mostar i brze ceste Mostar- Široki Brijeg- Grude- RH

Zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić otvorio je današnji sastanak SEETO tajništva s predstavnicima prometnog sektora u Bosni i Hercegovini gdje su razmjenjivana iskustva između SEETO Bosne i Hercegovine u oblasti prometa i prometne infrastrukture.Moguće povoljno kreditiranje Zračne luke Mostar i brze ceste Mostar- Široki Brijeg- Grude- RH

Fokus razgovora je stavljen na postignuti napredak provedbe „connectivity reform measures“ 2016/2017, kao i projekata za sve dionice na SEETO osnovnoj i sveobuhvatnoj mreži, te realizacija prometne politike i strategije u Bosni i Hercegovini.

Dalipagić je u svom obraćanju istaknuo da i dalje najveći izazov ostaje osiguranje financijske potpore za područje prometa u Bosni i Hercegovini, odnosno za izgradnju prometne infrastrukture, jer je ona neophodna i uvijek nedovoljna, prvenstveno zbog stanja prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini.

”Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je nositelj aktivnosti na voÄ‘enju pregovora radi zaključivanja Ugovora o osnivanju Prometne zajednice Jugoistočne Europe izmeÄ‘u Europske unije i: Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova, Å¡to je najvažnija aktivnost za ovo ministarstvo za 2017. godinu. Cilj Ugovora je stvaranje Prometne zajednice u području cestovnog, željezničkog, unutarnjeg vodnog i pomorskog prometa, kao i razvoj prometne mreže izmeÄ‘u Europske unije i strana potpisnica Jugoistočne Europe”, zaključuje Dalipagić.

NaglaÅ¡ena je potreba poboljÅ¡anja komunikacije izmeÄ‘u nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini sa SEETO-om kako bi se na ispravan način prenijeli podaci o napretku Bosne i Hercegovine u realizaciji preuzetih obveza. U ime Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je izražen interes da se preispitaju i ažuriraju podatci na SEETO mreži, pa je u vezi s tim najavljena namjera Ministarstva da preko svojih predstavnika u SEETO-u na danaÅ¡njem sastanku najave kandidaturu za nove projekte na SEETO mrežu. Prije svega, tu se misli na kandidiranje MeÄ‘unarodne zračne luke Mostar, Jadransko-jonskog koridora kroz Bosnu i Hercegovinu od čvoriÅ¡ta Počitelj pa do čvoriÅ¡ta AranÄ‘elovo/Nudo na granici s Crnom Gorom, brze ceste Mostar – Å iroki Brijeg – Grude – granica s Republikom Hrvatskom te „Unske pruge“.

Ažuriranje SEETO mreže sa stajališta Bosne i Hercegovine je veoma bitno obzirom na to da se uvrštavanjem projekata na SEETO osnovnu ili sveobuhvatnu mrežu otvaraju mogućnosti apliciranja projekata za financiranje putem grant sredstava i povoljnih kredita iz EU fondova

Continue Reading