Connect with us

Magazin

MiÅ¡ljenje o Istambulskoj konvenciji bi trebale dati SOA i VSOA – riječ je o sigurnosnom pitanju

Dio HDZ-a, ovaj koji je sada na vlasti, čini se, ima veću želju za ratifikacijom te sporne konvencije no sam HNS i Vrdoljak, a pritisci da se Konvencija što prije ratificira stižu, kako ispada, izvan Hrvatske, točnije iz Bruxellesa.

Nadalje, iako je Konvencija svjetonazorsko pitanje, proizlazi da po tom pitanju nitko za mišljenje pitao pravnu struku, jer, uvođenje roda, koji uopće nema jasno određenje ni definiciju, će imati ne samo ćudoredne, nego i ozbiljne pravne posljedice, budući pravo ne trpi neodređene, nejasne i neodredive pojmove.

Uzmimo samo primjer Kaznenoga zakona i njegova članka 87. koji određuje značenje pojmova; njegov stavak 26. glasi: „Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Zakonu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.“ Iako samorazumljiva i notorna, ta odredba postoji kako bi se unatoč jezičnom određenju, odredba značenjski (semantički) odnosila na sve subjekte prava.

Dakle, to je prvo Å¡to će se morati mijenjati ukoliko doÄ‘e do ratifikacije Konvencije, budući će značenje muÅ¡koga i ženskoga roda biti stubokom mijenjani: „’rod’ označava druÅ¡tveno oblikovane uloge, ponaÅ¡anja, aktivnosti i osobine koje odreÄ‘eno druÅ¡tvo smatra prikladnima za žene i muÅ¡karce.“

Kao što smo naveli, pravo ne trpi neodređenost. Primjerice, u obveznim odnosima koje mahom uređuje ZOO, potraživanje (predmet, cijena, količina, kvaliteta…), kako bi pravni posao uopće bio valjan mora biti barem odrediv. Što znači „društveno oblikovana uloga, ponašanje, aktivnost i osobina“? Što znači izraz „koje određeno društvo smatra prikladnima“? Sve i ništa, što je nedopustivo i vodi u anarhiju, jer nije ni odredivo.

Uzmimo primjer Obiteljskog zakon i njegova članka 1. st. 2.: „Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol, osim ako iz smisla pojedine odredbe ne proizlazi drukčije.“ Dakle, već u dva važeća hrvatska zakona imamo u KZ-u „muški i ženski rod“, a u OZ-u „muški i ženski spol“. Jesu li domaći pravnici uopće u stanju navesti razliku između „roda“ i „spola“ u dvama velikim važećim hrvatskim zakonima ili su to istoznačnice? Hrvatske odredbe su potpuno nedosljedne, a sad bi se trebalo ratificirati Konvenciju koja unosi još veći nered?!

Uzmimo i primjer usmrćenja djeteta koje počini majka (čl. 112. KZ-a); majka u Kaznenom zakonu nije definirana, a u OZ-u je: “Djetetovom majkom smatra se žena koja ga je rodila.“ (čl. 58. OZ-a). E sad, ako bi se uveo pojam roda, i, ako bi se djetetova majka koja je usmrtila dijete (čedomorstvo), izjasnila (što nije oportuno, ali primjera radi) kao muškarac, transrodna osoba ili nešto deseto, bi li se na nju odnosila odredba o usmrćenju djeteta (1-5 godina zatvora) ili odredba o teškom ubojstvu (10-40 godina zatvora)?

Malo je uopće onih u Hrvatskoj koji uopće znaju koji je obiteljski zakon, odnosno koji nejgov dio na snazi. U cijelom OZ-u nema spomena „roda“ što bi se ratifikacijom Konvencije moralo mijenjati, budući taj zakon uređuje odnose obiteljskog prava, od roditeljske skrbi, alimentacije, razvoda i poništaja braka i drugih vrsta zajednica.

Hrvatski je narod na referendumu odlučio brak zaštititi kao zajednicu muškarca i žene. Svatko misli da zna što je muškarac, a što žena, no pokazat će se potreba da se i ti pojmovi zakonski odrede, jer „društveno oblikovana uloga… koje društvo smatra prihvatljivim za muškarce i žene“ može biti bilo što. Ako bi nakon sklapanja braka jedan (ili oba) supružnik promijenio spol ili postao „Pangender“ ili „Hijra“ (pa si googlajte što to znači), radi li se i dalje o braku ili? Kako jedna kolegica voli govoriti na predavanjima studentima: „Život je zanimljiv“, a znamo da pravne norme ionako ne uspijevaju pratiti „zanimljivost“ života i „dosjetljivost“ ljudi.

Iako sama ratifikacija Konvencije ne će dovesti do potpuno pravne anarhije (oksimoron), ona je na mala vrata navijeÅ¡ta. Zlonamjernosti Konvencije svatko može posvjedočiti iz teksta Komentara Konvencije (toč. 53.): „OdreÄ‘ene skupine pojedinaca mogu doživjeti diskriminaciju i na temelju rodnog identiteta (?!), Å¡to jednostavno rečeno znači da rod s kojim se poistovjećuju nije u skladu sa spolom (?!) koji im je dodijeljen (???) pri roÄ‘enju. To uključuje kategorije pojedinaca kao Å¡to su transrodne ili transseksualne osobe, transvestiti i ostale skupine osoba koje ne odgovaraju onome Å¡to je druÅ¡tvo utvrdilo da pripada kategorijama ‘muÅ¡ko’ ili ‘žensko’.“

Možemo se i morbidno našaliti; ukoliko se Konvencija ratificira, kad stupi na snagu, netko dođe i usmrti sve saborske zastupnike koji su glasovali za ratifikaciju. Započne kazneni postupak i počinitelj(i) izjave da nisu ni muškoga ni ženskoga roda, te se sukladno tomu odredbe Kaznenoga zakona na njih ne odnose, jer „odnose se na jednak način na muški i ženski rod“. To bi bio materijal za satiru.

Na kraju, navedimo još nekoliko zanimljivih mjesta iz Komentara: „ … prepoznajući, s velikom zabrinutošću, da su žene i djevojčice često izložene teškim oblicima nasilja kao što su nasilje u obitelji, seksualno uznemiravanje, silovanje, prisilni brak, zločini počinjeni u ime takozvane “časti” i sakaćenje ženskih spolnih organa…“ Čekajte malo, govorimo li mi o Europi ili o bliskom istoku? Je li Konvencija rađena u Bruxellesu ili u Teheranu? Pa što to treba Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i ostalim zemljama koje nisu primile migrante? Nijemci i Šveđani su htjeli migrante, a sad radi tih migranata donose Konvenciju radi zaštite žena od nasilja, a pritom hoće podvaliti i pojam roda!

Ali to nije sve, te zemlje koje sad imaju prave male ratove u svojim gradovima (u Norveškoj se morala uključiti vojska jer je policija izgubila nadzor!), sad žele i drugim zemljama nametnuti obvezu primanja migranata i stvaranje bliskog istoka u europskim državama (toč. 299.): „Ovo poglavlje sadrži niz obveza kojima je cilj uvesti rodno osjetljivo razumijevanje nasilja nad ženama migrantima i ženama tražiteljima azila. Na primjer, ono uvodi mogućnost dodjele ženama migrantima koje su žrtve rodno utemeljenog nasilja neovisnog statusa rezidenta. Nadalje, utvrđuje obvezu priznavanja rodno utemeljenog nasilja nad ženama kao oblika proganjanja i sadrži obvezu osiguravanja da će se pri utvrđivanju statusa izbjeglice dati rodno osjetljivo tumačenje. Nadalje, ovo poglavlje utvrđuje obvezu uvođenja rodno osjetljivih procedura, smjernica i usluga potpore u procesu azila. Konačno, sadrži odredbe koje se odnose na poštivanje načela zabrane protjerivanja ili vraćanja (non-refoulement) u pogledu žrtava nasilja nad ženama.“

Zaključno, nije toliko stvar svjetonazora ili ideologije koliko je ova Konvencija sablazan za ionako pravno neurednu Republiku Hrvatsku. Plenković kao pravnik mora i to uzeti u obzir prilikom dodvoravanja Bruxellesu i osluškivanja hrvatskog bila. Mišljenje o ovoj Konvenciji bi trebale dati SOA i VSOA jer je to vrhunsko sigurnosno pitanje koje će, ukoliko se ratificira, biti izuzetno pogubno po hrvatski puk.

Nije nečuveno u europskoj povijesti da je vazal otkazao poslušnost feudalcu; treba razmišljati ovako: što je najgore što se može dogoditi? Hrvatska će ostati sigurna od migrantske horde, ne će biti pravnog nereda, niti će rodni kaos ući u hrvatsko zakonodavstvo!

 

L. C.

Continue Reading