Connect with us

Kultura

Ljiljana Klaric Salov “I NE TREBA …”

I NE TREBA …
Niko mi nije rekao…
Koliko rana mozemo nositi?
Koliko romana u životu treba napisati?
Trebamo li stranicu po stranicu ziveti?
Potrgati i iscepati!
Novi list okreniti!
Kraj sa pocetka price naslutiti!
Niko mi nije rekao!
Da se dan po jutru poznaje.
Da se dobrota,
dobrotom plaća.
Da se zlo,
zlom vraća.
Niko mi nije rekao!
Voli i bićes voljena.
I ne treba!
Jer to,
nije istina!
Kroz život sam sve to sama iskusila.
Platila…
I preplatila!
Ili sam jednostavno takva!
Svoja!
Takva Bogom data!
             Ljiljana Klaric Salov

Continue Reading