Connect with us

Kultura

KRVAVE STOPE

KRVAVE  STOPE
Postoje noći koje plaču
zore
kojih je strah svanuti
KRVAVI
Koraci
Puti
Udisaji
Suze
Jedan takav
onaj BLAJBURŠKI
na desetke tisuća  života uze
…Isusova Kalvarija
posta
bolnijom
za još jedan KRIŽNI PUT!

 

Petar Miloš je 3. ožujka 1987. uputio kotarskom poglavarstvu u Volkemarktu molbu za dopuštenje da se na Bleiburškom polju podigne spomenik sa slijedećim tekstom:

„U čast i slavu poginuloj hrvatskoj vojsci,
svibanj 1945.“

Continue Reading