Connect with us

Uncategorized

KREŠIĆ: Pojedine neprofitne organizacije u BiH financiraju terorističke aktivnosti

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić kazao je danas da činjenica da je određeni broj osoba iz BiH bio ili je još uvijek na stranim ratištima ukazuje na to da postoje organizacije u BiH koje vrše njihovo financiranje, ali da popis sumnjivih organizacija još uvijek ne postoji.

To je izjavio povodom Regionalne radionice o suzbijanju terorizma putem neprofitnih organizacija, koju je danas u Sarajevu organizirala Misija OSCE-a u BiH.

Do sada je, kaže, preko 200 državljana BiH bilo na stranim ratištima, otprilike 30 ih je poginulo, a izvjestan broj njih koji su se vratili u BiH predmet su zanimanja obavještajno-sigurnosnih agencija u BiH.

Istakanuo je da je suradnja između vlasti i neprofitnih organizacija važna jer informacije pokazuju da se određeni dio tih organizacija upotrebljava u svrhu financiranja terorizma i terorističkih aktivnosti.

Na radionici će, kako je rekao, razmijeniti iskustva s predstavnicima država iz jugoistočne Europe kako bi se informirali o njihovim aktivnostima u oblasti zakonodavstva i razmijenili dobre prakse i iskustva.

Hamza Višća iz nevladine organizacije “Centar za sigurnosne studije” istaknuo je da je za nevladin sektor važno da se na današnjoj radionici informiraju o tome na koji način se mogu osposobiti da urade pravilnu procjenu rizika od zloupotrebe nevladinog sektora.

Osim toga, dodao je, fokus nevladinog sektora također će biti na dobrim praksama iz zemalja u okruženju i kvalitetnom dijalogu između neprofitnih organizacija i vlasti s ciljem kvalitetnijeg legalnog financiranja nevladinog sektora.

Napomenuo je da od 12.000 nevladinih organizacija koliko ih je trenutno u BiH, njih oko 120 pripadaju elitističkim nevladinim organizacijama koje imaju “otvorene sve fondove”, dok mnoge druge nemaju te na taj način vrlo lako mogu biti zloupotrebljenetropolje.info

Continue Reading